Iseteenindus

Tähistati Eesti elektrijaama tuhaärastussüsteemi pilootseade ehitustööde algust

30.06.2006
30. juunil, toimus Eesti Elektrijaamas pidulik nurgakivi paigaldamine, millega tähistati tuhaärastussüsteemi pilootseadme ehitustööde algust. Käesoleva aasta märtsis sõlmitud lepingu kohaselt hakkab töid kahe Eesti Elektrijaama energiaploki tuha transpordi- ja ladustussüsteemi uuendamiseks teostama Vene firma Engineering Centre of Urals Energetic. Nurgakivi paigaldamise pidulikust üritusest võtsid osa Engineering Centre of Urals Energetic peadirektor Arkadi Jegorov, projekti tehnikadirektor Boris Vishnja, Narva Elektrijaamade tootmisdirektor Vladimir Olissov ning Narva Elektrijaamade finantsdirektor Irog Kond. „Ehitatav pilootseade hakkab teenindama kahte Eesti Elektrijaama energiaplokki ning selle võimsuseks on kuni 240 tonni tuhka tunnis. Transpordiks kasutatakse meie poolt pakutud tihepulptehnoloogiat,” rääkis projektist Centre of Urals Energetic peadirektor Arkadi Jegorov. Tihepulptehnoloogia puhul on kasutatava vee kogus oluliselt väiksem kui praegu kasutusel oleva tehnoloogiaga ning tuha ja vee vahekord vastab Keskkonnaministeeriumiga kokkulepitud normidele. “Valmiv pilootseade võimaldab testida tehnoloogiat, millega väheneb oluliselt tuha transpordiks vajaliku vee kogus. Selle tõttu väheneb ka koormus keskkonnale,” rääkis Narva Elektrijaamade finantsdirektor Igor Kond. Pilootseade peaks valmima käesoleva aasta lõpuks. Seadme valmimise järel hakatakse seda täismahus kasutama ja testitakse töökindlust talveperioodil. Lõplikud tulemused seadme omaduste kohta saadakse pärast testide lõppu 2007. aasta kevadel. Edukate katsetulemuste korral varustatakse ka ülejäänud Narva Elektrijaamade energiaplokid analoogilise tehnoloogiaga. Samaaegselt pilootseadme ehitamisega käivitub ka Euroopa Komisjoni Ühtekuuluvusfondi toetusel rahastatud tehnilise abi projekt tuhaväljade vastavusse viimiseks Euroopa Liidu nõuetega. Pressiteatele on lisatud foto, millel nurgakivi paigaldamisega tegelevad Engineering Centre of Urals Energetic peadirektor Arkadi Jegorov ja Narva Elektrijaamade tootmisdirektor Vladimir Olissov. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee