Iseteenindus

Narva Elektrijaamade renoveerimiskonkursi võitis Foster Wheeler

18.04.2001
Narva Elektrijaamade nõukogu andis täna toimunud koosolekul nõusoleku sõlmida Eesti ja Balti Elektrijaama kahe 200 MW energiaploki renoveerimise leping Soome ettevõttega Foster Wheeler Energia OY. Narva Elektrijaamade nõukogu esimehe Gunnar Okk’i sõnul jääb elektrijaamade renoveerimise hind varem plaanitud, alla 250 miljoni Euro piiridesse. Ehitusleping sõlmitakse konkursi võitjaga lähinädalatel ning siis avalikustatakse ka renoveerimise täpne hind. Riigihankekonkurss energiaplokkide renoveerimiseks kuulutati välja eelmise aasta septembris. Konkursi esimesel etapil selgitati välja firmade võimelisus selliseid põlevkivikatlaid ehitada. Tingimusteks olid pakkuja finants-majanduslik tugevus, varasemad edukad kogemused sarnaste tööde teostamisel, põlevkivialased kogemused ning litsentsi olemasolu üldehitustöödeks. Energiaplokkide renoveerimise eesmärk on muuta elektritootmine põlevkivist senisest palju efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Samuti on energiaplokkide renoveerimine aluseks põlevkivienergeetika pikaajalisele konkurentsivõimele. Uute katelde ehitamisel saavad suures mahus tööd ka Eesti ettevõtjad, kuna sõlmitav leping näeb ette kohustuse kasutada kohalike alltöövõtjate abi. Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 625 2320