Iseteenindus

Selgus Narva tuhaväljale planeeritava tuulepargi eelprojekti konsultant

29.06.2006
Riigihanke tulemusena hakkab Eesti Energiat Narva tuhaväljale tuuepargi rajamise eelprojekti osas konsulteerima Hendrikson & Ko OÜ koos United Partners OÜ-ga. Eesti Energia on alustanud ettevalmistustega Narva lähedal paiknevale Balti elektrijaama suletud tuhaväljale kuni 50-megavatise koguvõimsusega tuulepargi rajamiseks. Hanke võitja peab koostama olemasoleva situatsiooni kirjelduse, teostatavusuuringu aruande ja keskkonnamõjude hindamise. Hendrikson & Ko OÜ koos United Partners OÜ-ga hakkavad korraldama tuulepargi rajamise ettevalmistamist ja selleks kõikide vajalike uuringute läbiviimist. Nende ülesandeks saab olema ka materjalide kokkupanek, mis on vajalikud rahastamisotsuse langetamiseks projekti finantseerimiseks Euroopa Komisjoni Ühtekuuluvusfondist. "Peale antud hanke raames plaanitud uuringute lõpetamist otsustame, kas üldse ja kui võimsa tuulepargi teeme," ütles Eesti Energia Taastuvenergia ettevõtte juht Raimo Pirksaar. "Kui projekt osutub tasuvaks ja peaksime otsustama projekti investeerida juba käesoleva aasta lõpus, siis reaalselt võiks tuulepark valmida ja toodangut hakata andma juba 2008 aastaks," lisas ta. Tuulepargi asukohaks oleks aktiivseks kasutamiseks suletud Balti elektrijaama tuhaväli. "Antud tuhavälja puhul on tegemist alaga, mis vajab pidevat seiret ja ei ole lähiaastatel muuks äritegevuseks kasutuskõlbulik," selgitas Pirksaar. Sestap pigem rakendaks seda territooriumi keskkonnasõbralikul eesmärgil - toodame taastuvat elektrienergiat. Ta rõhutas, et kuna Eesti Energia eesmärgiks on põlevkivienergeetika keskkonnamõju vähendamine, siis mis võiks olla sümboolsem, kui põlevkivituha mäele tuulepargi rajamine. Planeeritavast Narva tuulepargist saaks Eesti seni suurim tuulepark. Möödunud aastal valmis kaheksa tuulegeneraatoriga 18,4-megavatine Pakri tuulepark. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee