Iseteenindus

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus ja Eesti Energia arendavad koostöövõimalusi.

21.06.2006
Esmaspäeval, 19. juunil kohtusid Tallinnas Eesti Energia ning Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) esindajad, et arutada koostöövõimalusi väikeasulate ja maapiirkondade soojamajanduse küsimustes. ERKASe eesmärgiks on pakkuda teenuseid arendustegevuse, projektijuhtimise ja nõustamise alal omavalitsustele ja nendega seotud teistele arendustegevusest huvitatud institutsioonidele. Piirkondlik energiatootmine kuulub kindlasti valdkondade hulka, kus ERKASel ja Eesti Energial oleks võimalik kasulikku koostööd teha. ERKAS on juhtinud arendusprojekte väga erinevates valdkondades, alustades väikesadamatest ja lõpetades tööstusaladega. Muuhulgas on ERKASel kogemus arendusprojektide ettevalmistamisel ja juhtimisel ka energeetika valdkonnas – ERKAS on koostanud näiteks Otepää valla energeetika arengukava, juhtinud tegevusi Lihula kaugkütte võrgustiku üleviimiseks rookütte baasile ja otsinud võimalusi Raadi endise militaarlennuvälja alade arendamisel energeetikaprobleemide lahendamiseks. Eesti Energia ja Enprima Estivo kirjutasid juuni alguses alla lepingu, mille kohaselt korraldatakse eeluuring kohalike koostootmisjaamade võimalikuks rajamiseks mitmetesse Eesti piirkondadesse. Eeluuringus on plaanis analüüsida tänaste katlamajade olukorda, kohalikke võimalikke taastuvenergia kütuseid ja katlamajade koostootmisjaamadeks üleviimise võimalikkust. "Meie eesmärgiks on leida viise, kuidas arendada efektiivset elektri ja soojuse koostootmist erinevates Eesti piirkondades," rääkis projekti taustast Eesti Energia Taastuvenergia Ettevõtte juht Raimo Pirksaar. "Nii koostatav analüüs kui hea koostöö ERKASega aitavad meid kindlasti olukorra kaardistamisel ja võimalike koostööprojektide loomisel edasi," täiendas ta. Eeluuring katlamajade olukorrast valmib käesoleva aasta sügisel. Lisainformatsioon:
Triin Tasa
ERKAS projektide juht
Tel: 6943427
GSM:55662544
E-post: triin@erkas.ee Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee