Iseteenindus

Eesti Energia maine paraneb jõudsalt Eesti elanikkonna seas

03.07.2006
Seekordse EMORi poolt läbi viidud ettevõtete tuntuse ja maine uuringus saavutas Eesti Energia oma läbi aegade parima tulemuse. Suur paranemine on toimunud just hinnangutes Eesti Energia meeldivuse osas. Eesti tuntuimad ettevõtted on viimaste aastate uuringutes olnud stabiilselt Hansapank, Kalev, Eesti Energia ja Eesti Post. Eesti Energiat teab 93 protsenti kõigist Eesti 15-74 aastastest elanikest ja selline on ettevõtte tuntuse tase EMORi andmetel olnud läbi aegade. Kui tuntuse poole pealt on meil alati hästi läinud, siis käesoleval aastal tuli uuringu koondtulemuste osas põhiline paranemine just tänu hinnangute tõusule Eesti Energia tugevuse ja meeldivuse osas. Kõige tugevamana nähekse Eesti ettevõtetest Hansapanka, Kalevit ja Saku Õlletehast, uute tulijatena on esiviisikus ka SEB Eesti Ühispank ja Eesti Energia. Suhtumishinnangutes püsib jätkuvalt meeldivaimana magusatootja Kalev, millele järgnevad Hansapank ja Leibur. Kõigist ettevõtetest enim on eelmise aastaga võrreldes paranenud suhtumine Eesti Energiasse. Kõige madalama emotsionaalse hinnanguga suurettevõteteks on Eesti Raudtee, Starman ja Elcoteq Tallinn. Kui möödunud aastal jagas Eesti Energia mainekamate ettevõtete edetabelis koondhinnangu järgi 30.-35. kohta, siis sel aastal oleme koguarvestuses koos Tallinna Sadamaga kümnendal või üheteistkümnendal kohal. Viimase aastaga oleme Eesti elanike hinnangute põhjal näiteks paremad kui Elion, Eesti Post, Estonian Air, Elisa ja paljud teised. Regionaalselt tasandilt vaadatuna suhtuvad Eesti Energiasse kõige positiivsemalt Harjumaa, Pärnu-Viljandi ja Virumaa piirkonnad ning mõneti negatiivsem on hoiak Rapla-Järva ning Põlva-Võru-Valga piirkondades. Ettevõtte tutrutugevuse poolest hinnatakse Eesti Energiat sarnaseks EMT, SEB Eesti Ühispanga, Saku Õlletehase ja Kaleviga. Küsitlus viidi läbi 969 Eesti elaniku hulgas. Uuringus kaardistatud parameetrid - ettevõtete tuntus ja maine annavad tunnistust sellest, kuidas tajuvad Eesti elanikud Eestis tegutsevaid ettevõtteid: milliseid ettevõtteid teatakse, millised tunduvad elanikele tugevamatena, missugused enam meeldivatena. Seega näitavad tulemused elanike subjektiivset arvamust ja kujunenud üldist muljet. Ettevõtete kohta, mida küsitletav teadis esitati talle 2 küsimust - kui võrd tugevaks ta ettevõtet peab ja milline on tema suhtumine ettevõttesse, kas positiivne või negatiivne. Mõlemale küsimusele sai vastata 10-pallisel skaalal. Uuring viidi läbi seitsmendat aastat järjest. Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee