Iseteenindus

Arbitraaž tunnistas AS Narva Elektrijaamad käitumise lepingu ülesütlemisel Lenslanetsiga õiguspäraseks

12.06.2006
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus jättis rahuldamata Leningradslanetsi hagi AS Narva Elektrijaamad vastu. Leningradslanets nõudis, et kohus tunnistaks kehtetuks lepingu ülesütlemise Narva Elektrijaamade poolt. Kohus leidis, et Leningradslanetsi nõue on alusetu, jättis selle rahuldamata ja mõistis kõik kohtupidamisega seotud kulud välja Narva Elektrijaamade kasuks. Narva Elektrijaamad ütlesid 2005. aasta 1. aprillist üles põlevkivi ümbertöötlemise lepingu Leningradslanetsiga, kuna viimane ei tasunud õigeaegselt lepingujärgseid makseid. Lepingu lõpetamise põhjuseks polnud ühekordne võlg vaid Leningradslanetsi järjepidevad makseraskused. Kuna Leningradslanets ei suutnud järgida ka talle eraldi koostatud maksegraafikuid, otsustas AS Narva Elektrijaamad lepingu lõpetada. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: [email protected]