Iseteenindus

Eesti Energia taastab Linnamäe hüdroelektrijaama

26.02.2001
Eesti Energia kuulutas välja riigihankekonkursi Linnamäe HEJ projekteerija ja ehitaja leidmiseks. Elektrienergiat hakkab jaam praeguste kavade kohaselt andma 2002.aasta kevad-suvel. Linnamäe HEJ rajati aastatel 1922.-24. II Maailmasõja ajal elektrijaam purustati, kuid hästi on säilinud 40 meetri pikkune ülevoolupais. Jaama renoveerimisel paigaldatakse sinna üks turbogeneraator võimsusega 1 MW, mis võimaldab toota ja väljastada 6370 MWh elektrienergiat aastas. Renoveerimistööde ja seadmete maksumus ulatub hinnanguliselt paarikümne miljoni kroonini. Konkursile laekuvate pakkumiste avamise tähtaeg on 04.aprill k.a. Lisaks säästva arengu põhimõtetega kooskõlas olemisele on Linnamäe HEJ taastamisel veel mitmeid positiivseid mõjusid:
 • hüdroelektrijaama, kui Eesti oludes silmapaistva hüdrotehnilise ehitise taastamine, energia tootmine taastuva loodusvara arvel ja mahajäetud rajatise töösse rakendamine;
 • kalatrepi taastamisel paraneb ilmselt Jägala ja Jõelähtme jõe kalastiku liigiline koostis ja vähemalt osaliselt taastub jõe alamjooks kui lõhe ja meriforelli koelmualana;
 • paraneb inimeste liikumine Jägala jõe alamjooksul, üle tammi rajatava jalakäijate silla kaudu;
 • Linnamäe HEJ taastamine koos tehtavate keskkonnakaitseliste töödega annab hea võimaluse arendada ümbruskond korrastatud puhkealaks. Seal on piisavalt atraktiivsust - HEJ, muistne asulakoht ja linnamägi, supluseks sobiv paisjärv ja Jägala joa lähedus.
  Taastuvenergeetika vallas töösolevatest projektidest kavandab EE koos TTÜ-ga ühe tuulegeneraatori paigaldamist Tallinna lähistele ja on tellinud uurimuse biokütuste kasutamise perspektiivsusest Eestis.

  EE investeerib käesoleval majandusaastal 1,3 miljardit krooni ja jätkab järgmisel majandusaastal investeerimist ligilähedaselt samas mahus. EE majandusaasta algab 01.aprillil ja lõpeb 31.märtsil.

  Linnamäe HEJ-st

  Linnamäe HEJ tamm ja paisjärv paiknevad Jägala jõe alamjooksul umbes 1,5 km kaugusel jõesuudmest. Enne hüdroelektrijaama rajamist 1922-24.a. oli jõelõik alates Jägala joast kuni mereni kärestikuline, kus umbes 3 km pikkuses kanjonitaolises orus oli jõelang kuni 30 m. Praegusel ajal on jõgi kärestikuline alates joast kuni paisjärveni, umbes 1,5 km ulatuses.

  Kahekümnendatel aastatel rajatud HEJ projekteeritud võimsus oli 1,1 MW ja aastane toodang 5 mln kWh. Seal oli kolm turbiini võimsusega a' 350 kW. Hüdroelektrijaama rajamisega rajati ka kalatrepp. 1941.aastal hüdroelektrijaam osaliselt purustati. Hästi on säilinud 40 m pikkune ülevoolupais. HEJ hoone ja kalatrepp on lõhutud.

  Linnamäe HEJ paisu võib pidada üheks silmapaistvamaks tehnorajatiseks Eestis.

  Kaie Saar
  EE pressiesindaja