Iseteenindus

Energeetikud ja riigiesindajad arutasid erialase rakenduskõrghariduse taastamise tähtsust

06.06.2006
5. juunil, kogunesid Eesti Energias energeetikasektori kutsealaliitude, Haridusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, et arutada energeetikaalase rakendusliku kõrghariduse taastamise vajalikkust. Energeetika sektoris on täna olemas reaalne vajadus spetsialistide järele, kelle erialane ettevalmistus oleks kutseõppe ja inseneriõppe vahepealne praktilise suunitlusega tase. Tänase Eesti hariduskorralduse kohaselt toimub nii soojusenergeetikas kui ka elektroenergeetikas spetsialistide ettevalmistamine kutsekoolides ja ülikoolis, kuid puudub rakendusliku kõrghariduse tase. "See on võrreldav kunagise tehniku tasemega. Sama rolli täidab tänases hariduskorralduses rakenduskõrgharidus”, rääkis Eesti Energia järelkasvuprogrammi juht Kaie Saar. "Hinnanguliselt oleks aastas vaja ette valmistada ligi 150 rakendusliku kõrgharidusega energeetikaspetsialisti kuid hetkel Eestis sellise tasemega inimeste ettevalmistus puudub," tõi Saar välja energeetikasektori ettevõtete mure. Toimunud arutelul leppisid ministeeriumide esindajad ning Elektritööstuse Liidu, Elektritööde Ettevõtjate Liidu, Jõujaamade ja Kaukütte Ühingu ning suurettevõtete esindajad kokku edasises tegevuskavas. Esimese asjana kirjeldatakse nii elektroenergeetika kui soojusenergeetika poolelt ära profiil, milliseid spetsialiste täna ettevõtted vajavad ning võeti eesmärgiks 2007 aastal algavaks õppeaastaks saada kirjeldatud spetialistide koolitamise vajadus kaetud riikliku koolitustellimusega. Lisainformatsioon,
Kaie Saar
Eesti Energia järelksavuprogrammi juht
tel. 71 52 289, 51 77 185,
E-post: kaie.saar@energia.ee Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee