Iseteenindus

Eesti Energia hakkab uurima piirkondlike koostootmisjaamade ehitamise võimalusi

05.06.2006
Eesti Energia ja Enprima Estivo kirjutasid reedel alla lepingu, mille kohaselt viiakse läbi eeluuring kohalike koostootmisjaamade ehitamiseks mitmetesse Eesti piirkondadesse. Eeluuringus vaadeldakse tänaste katlamajade olukorda, kohalikke võimalikke taastuvenergia kütuseid ja katlamajade koostootmisjaamadeks üleviimise võimalikkust. "Koostootmine on vaieldamatult efektiivseim energia tootmise viis, kus piltlikult öeldes samast kogusest kütusest saadakse lisaks soojusele ka elekter," rääkis projekti taustast Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte juht Raimo Pirksaar. "Antud valdkonna uuring on Eesti Energia järjekordne samm pikaajalisest plaanist oma elektritootmise portfelli mitmekesistamiseks ja samas ka taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks," lausus Pirksaar. Ta lisas, et Eesti Energia näeb huvitavat ja potentsiaalselt kasulikku võimalust koostöös kohalike katlamajadega ning sel põhjusel asutaksegi asja täpsemalt uurima. Uuring valmib käesoleva aasta sügise lõpuks. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee