Iseteenindus

Põhivõrgu kommunikatsioonijuhina asus tööle Kätlin Kruus

29.05.2006
Eesti Energia kontserni kuuluva OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuhina asus tööle Kätlin Kruus (25). Kätlin Kruusi põhiülesandeks uues ametis on Põhivõrgu kommunikatsioonitegevuse planeerimine ja korraldamine. Kätlin Kruus saab olema kontaktisikuks meediale küsimustes, mis on seotud Põhivõrgu poolt hallatava kõrgepingevõrguga ja Põhivõrku puudutava teabe edastamisega avalikkusele. Muuhulgas on Kätlini koordineerida vastused küsimustele, mis puudutavad kõrgepinge elektrivõrkude seisukorda, investeeringuid, katkestusi ja teisi Eesti elektrisüsteemiga seotud aspekte. Kätlin Kruus on lõpetanud Tallinna Reaalkooli kommertsklassi ning esmase kõrghariduse omandas psühholoogia erialal Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Magistrikraadi kaitses Kätlin Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni erialal. Viimased kolm aastat töötas Kätlin insenerehitusega tegeleva Läti ettevõtte AS BMGS Eesti filiaalis. OÜ Põhivõrk peamiseks ülesandeks on elektrienergia ülekanne tootjatelt suurtele tööstustarbijatele ja jaotusvõrkudeni. Ettevõtte koosseisu kuuluv elektrisüsteemi juhtimiskeskus hoiab võimsusbilanssi ning juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi, et tagada selle pidev ja häireteta toimimine. Põhivõrgu liinide kaudu on Eesti elektrisüsteem ühendatud naaberriikide elektrisüsteemidega. Tänase päeva seisuga haldab Põhivõrk Eestis 143 alajaama ja kõrgepingeliine on ettevõttel kokku ligi 5000 kilomeetrit. Põhivõrgus on 140 töötajat ja ettevõtte netokäive oli eelmisel majandusaastal 1,1 miljardit Eesti krooni. Lisainformatsioon: Kätlin Kruus
Põhivõrk OÜ
kommunikatsioonijuht
Tel: 71 51 209
GSM: 56 575 512
E-post: katlin.kruus@pv.energia.ee Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee