Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad aprillis 2006

26.05.2006
Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta aprillis 8,7%, moodustades 530 gigavatt tundi (GWh). Elektrienergia müügi kasvu peamiseks mõjutajaks on jätkuvalt Eesti üldine majanduskasv. Teatud mõju müügile avaldas ka tänavu aprillikuu esimeste nädalate jahedam ilm.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük kasvas aprillis 2,4%. Suletud turu müük oli 7,8% suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sellest müük koduklientidele kasvas 11,9% ja äriklientidele 6,3%. Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele kasvas võrreldes eelmise aasta aprilliga 20,5%. Tänavu aprillis ostisid võrguettevõtjad kogu vajaliku elektrienergia Eesti Energialt, eelmise aasta aprillis osa elektrist oli imporditud.

Aprillikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 444 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta aprillis oli sama näitaja 321 lepingut, seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta märtsiga võrreldes 38%. Aprillis sõlmitud lepingutest olid 198 juriidiliste ja 246 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia aprillis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 23 993 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli aprillis 554 GWh, kasvades 9,8% võrra ehk 49 GWh võrreldes möödunud aasta aprillikuuga peamiselt kodumaise elektrimüügi kasvust.

Elektrienergia eksport toimus aprillis vaid Lätti, moodustades 9 GWh, vähenedes 0,8% võrra.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimaste 12 kuu eest, kuni aprilli lõpuni, moodustasid 11,9 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 12,5 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta aprillis oli 201 GWh, kasvades võrreldes eelmise aasta aprillikuuga ligi 6 GWh ehk 2,9%, kasv toimus enamasti Tallinnas.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee