Iseteenindus

Eesti Energia ümardab elektritariifid eurodesse kliendile soodsamas suunas

01.06.2006
Eesti Energia juhatus kinnitas ettevaatavalt korra, mille kohaselt hakkab toimuma elektrienergia ja võrguteenuse hindade arvestamine peale Eesti liitumist euroalaga. Kinnitatud kord kehtestab põhimõtted Eesti Energia tariifide teisendamiseks eurodeks. Kõik elektrienergia ning muud tariifid teisendatakse eurodeks põhimõttel, kus tariif jagatakse 15,6466-ga ja saadud arv “lõigatakse” peale teist komakohta. Et kliendile ei kaasneks eurole üleminekuga hinnatõusu, ümardab Eesti Energia summad eurodesse allapoole ehk kliendile soodsamas suunas. “Tariifide teisendamisel on kaks üldlevinumat varianti, millest Eesti Energia valis klientidele soodsama võimaluse,” rääkis Eesti Energia Teeninduse direktor Tiit Nigul. “Kuigi selle põhimõtte järgi väheneb vähesel määral teenuse või toote pakkuja tulu leidsime, et Eesti Energia lähtub Eesti Panga soovitusest hindade ümardamisel tarbijatele soodsamas suunas,” rõhutas Nigul. Eesti Energia klientide elektriarvetel on koondsumma kirjas eurodes juba käesoleva aasta algusest. Tasumisele kuuluv summa on korrutatud Eesti Panga ametliku kursiga. Lähiajal hakkab Eesti Energia esitama hindu eurodes ka toodete ja teenuste kaupa, nii kodulehel kui järk-järgult ka trükistes ja muudes infomaterjalides. Vaatamata euro kasutuselevõtu edasilükkumisele ametliku rahaühikuna Eestis annab see klientidele võimaluse uue rahaühiku ja selles väljendatud hindadega harjuda pikema aja jooksul. “Nii on klientidel kergem kohalikku elektrihinda ja muid elektriga seotud teenuseid teiste eurotsooni maade vastavate hindadega võrrelda,” tõi välja Tiit Nigul. “Muutuvad põhimõtted elektrikaubanduses vajavad selgitamist ja seda on lihtsam teha eurotsooni maade näitel ning võrreldavas valuutas,” täiendas Nigul. Eesti Energia plaanib kõik klienditeeninduse äriprotsessid ning nendele vastava IT toe saada eurole üleminekuks lõplikult valmis järgmise aasta alguseks. Kuigi sel ajal Eesti veel euroalaga ei liitu, peame olema valmis juhuks kui euro peaks kehtima hakkama kolme kuulise etteteatamisega. Suuremad euro IT arendused olid plaanitud 2006 suvi/sügis perioodile. Näide tariifide eurodeks teisendamisest:
Elektrienergia päevatariif (EN3) 28,10 senti/kWh
28,10/15,6466 = 1,795917323
1,79¦5917323 = 1,79 € senti/kWh Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: [email protected]