Iseteenindus

Narva Elektrijaamade saastetasu asendub 100 miljoni kroonise investeerimiskohustusega

05.03.2001
Täna/esmaspäeval kirjutavad keskkonnaminister Heiki Kranich ja AS Narva Elektrijaamad (NEJ) juhatuse esimees Lembit Vali alla saastetasu asendamise lepingule. Lepingu kohaselt asendatakse NEJ saastetasu maksmise kohustus investeerimiskohustusega 100 miljoni krooni ulatuses. Vastavalt lepingule renoveerib NEJ kahe majandusaasta jooksul elektrifiltrid Eesti Elektrijaama (EEJ) kahel energiaplokil kogumaksumusega 103,3 miljonit krooni. EEJ 6. ja 3. energiaplokile uute elektrifiltrite paigaldamise tulemusena vähenevad jaamast keskkonda minevate tahkete osakeste heitmed kolmandiku ehk ca 12 000 tonni võrra aastas. Uusi filtreid on NEJ-s paigaldatud 5, lähiajal on valmimas ka kuues elektrifilter. 2000/2001. majandusaastal investeerib NEJ kokku 274,3 miljonit krooni, sellest keskkonnakaitselistesse projektidesse 77,7 miljonit krooni. 2001/2002. majandusaastal investeerib ettevõte kokku 675,2 miljonit krooni, sealhulgas keskkonnaprojektidesse 85,7 miljonit krooni. Aastatel 2001-2009 on NEJ-s planeeritud investeerida elektritootmise keskkonnamõju vähendamiseks üle 5 miljardi krooni. Saastetasu asendamine on võimalik Saastetasu seaduse (RT I 1999, 24, 361) §-de 19, 20, 21 ja 22 alusel. Kuigi NEJ on Eesti suurim saastetasude maksja ja suurimate keskkonnainvesteeringute tegija, ei ole varasematel aastatel NEJ-le saastetasu asendamist investeerimiskohustusega võimaldatud. Möödunud aastal maksis NEJ saastetasusid 124,5 miljonit krooni. Kaie Saar
Eesti Energia pressiesindaja
e-post kaie.saar@energia.ee