Iseteenindus

Tuumajaama teostatavusuuringusse kaasati Baltimaade teadlased

24.05.2006
24. mail, kohtusid kolme Balti riigi energiafirmade Lietuvos Energija, Eesti Energia ja Latvenergo juhid ja tuumajaama teostatavusuuringu töörühmade esindajad Riias. Vaadati üle töörühmade senised tulemused ja tehti otsused Balti riikide teadlaste kaasamise osas uuringusse. Tuumajaama juhtkomitee kiitis heaks teadusliku nõustamiskomitee loomise, mille koosseisu kuuluvad kõigi Balti riikide teadlaste esindajad. Teadusliku nõustamiskomitee põhiülesandeks on nõustada ja toetada juhtkomitee tegevust ning anda tagasisidet töörühmade aruannete kohta. Kolme Balti riigi energiafirmade esindajad esitasid oma ettepanekud teadlaste osas, keda uuringutesse kaasata. Juhtkomitee otsusel pakutakse võimalust projektis osaleda teadlastele Eesti ja Läti Teaduste Akadeemiast ning Kaunase Tehnikaülikoolist ja Leedu Energeetika Instituudist. Töörühmade osas keskenduti tänasel kohtumisel tehnoloogia ja keskkonna töörühma teemadele. Arutati võimliku tuumajaama tehnoloogiate hindamise, keskkonnamõjude arvestamise ning võimaliku asukoha geoloogiliste uuringutega seotud küsimusi. Teostatavusuuringu töörühmad jätkavad projekti analüüsidega ning järgmine tuumajaama uuringu juhtkomitee kohtumine toimub 11. juunil. Töörühmad peavad esitama juhtkomiteele oma valdkondade uuringu lõplikud tulemused käesoleva aasta 1. oktoobriks. Teostatavusuuring ise on plaanis lõpetada käesoleva aasta lõpuks. Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli Leedu uue tuumajaama rajamise võimalikkuse uurimiseks käesoleva aasta 8. märtsil. Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee