Iseteenindus

Leedu uue tuumajaama teostatavusuuring poolel teel

13.07.2006
Oma seitsmenda kohtumise käigus, 13. juulil Vilniuses, kuulas uue tuumajaama ehitamise teostatavusuuringu Balti energiaettevõtete juhtidest koosnev juhtkomitee ära esitluse soovitatavate täiustatud tuumatehnoloogiate kohta, mida saaks kasutada uues tuumaelektrijaamas. Esitluse valmistasid ette tehnoloogiate ja keskkonna töörühma konsultandid Colenco Power Engineering Ltd-st (Šveits). Järgmistel kohtumistel analüüsivad töörühmad reaktorite tehnilisi näitajaid. Erilist tähelepanu pööratakse turvalisusele. Uus reaktor peab olema eelmisest Ignalina reaktorist parem kõikides aspektides. Kohtumisel esitati ka lahendusi radioaktiivsete jäätmete ning kasutatud tuumajäätmete haldamiseks. Elektriülekande küsimustega tegelev töörühm andis kohtumisel hinnangu tulevatele vastastikustele ühendusele ja potentsiaalsetele reserv võimsustele. „Teostatavusuuring on hoo sisse saanud – kõiki töid teostatakse vastavalt kokkulepitud tegevusmahtudele ja märtsis heakskiidetud ajakavale. Seetõttu peaks me novembriks saama vastused küsimustele projekti teostatavuse kohta koos põhjaliku tehnoloogilise, keskkonna-, õigusliku ja majandusliku analüüsiga,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Tänasel kohtumisel kiitis juhtkomitee heaks 7. juunil väljakuulutatud geoloogilise analüüsi alase avaliku pakkumise võitja, kelleks osutus kolmest ettevõttest (Hidroprojektas UAB, Grota UAB ja Artva UAB) koosnev konsortsium. Töörühmad peavad esitama juhtkomiteele oma valdkondade uuringu lõplikud tulemused käesoleva aasta 1. oktoobriks. Teostatavusuuring ise on plaanis lõpetada käesoleva aasta lõpuks. Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli Leedu uue tuumajaama rajamise võimalikkuse uurimiseks käesoleva aasta 8. märtsil. Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee