Iseteenindus

Maaülikool ja Eesti Energia sõlmivad koostööleppe

22.05.2006
22. mail kell 14 kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Alar Karis ja Eesti Energia ASi juhatuse esimees Sandor Liive Eesti Maaülikooli peahoones (Tartu, Kreutzwaldi 64) alla taastuvenergia-alasele koostööleppele. Lepe väljendab Eesti Energia huvi uurida taastuvenergia valdkonda ja Eesti Maaülikooli valmisolekut osaleda sellelaadsetes uuringutes. Tegemist on raamlepinguga, millega sätestatakse üldine koostöösuund ja kontaktisikud. Leppe sõlmimine avab tee sisuliseks pikaajaliseks koostööks Eesti Maaülikooli ja Eesti Energia vahel. "Elektritootmise mitmekesistamine on teema, millega Eesti Energia tänasel päeval järjest enam tegeleb," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. "Koostöö Eesti Maaülikooliga avardab kindlasti meie teadmisi uutest võimalustest nin aitab leida ja kasutusele võtta uusi energiatootmisvõimalusi," lisas Liive. Eesti Maaülikool asutas tänavu märtsis taastuvenergia-alaste uuringute tõhustamiseks Taastuvenergia Keskuse, mille peamiseks töösuunaks on biomassi kui energeetilise ressursi, selle potentsiaali, tehnoloogiate ja majanduslike tasuvusuuringute tegemine. Taastuvenergia Keskus ühendab kõigi Eesti Maaülikooli struktuuriüksuste taastuvenergia-alast tööd. Täiendav info:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
tel: 71 52 255, 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee