Iseteenindus

Narva Elektrijaamade keskkonnajuhtimissüsteem tunnistati vastavaks ISO 14001:2004 standardile

15.05.2006
15. mail asendas AS Metrosert ASile Narva Elektrijaamad väljastatud keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi. Korralise järelevalveauditi käigus tuvastati, et AS Narva Elektrijaamad on täiustanud oma 8. aprillil 2005.a. sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüstemi ja viinud selle vastavusse standardi viimase versiooni ISO 14001:2004 nõuetega. AS Narva Elektrijaamad on jätkuvalt registreeritud AS Metrosert keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati omavate ettevõtete registris. Sertifikaat hõlmab elektri- ja soojusenergia koostootmist, põlevkiviõli tootmist ja tuhakäitlust ning kehtib kuni 7. aprillini 2008.a. Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee