Iseteenindus

Eestil on esimese Ida-Euroopa riigina oma keskkonnasäästlik kaubamärk

15.03.2001
Täna alustab Eesti Energia (EE) kaubamärgi Roheline Energia sertifikaatide müüki. Roheline Energia on maine- ja staatusetoode, mis rõhutab toote ostja teadlikkust ja keskkonnasäästlikku suhtumist. EE sooviks on edendada taastuvate energiaallikate kasutamist Eestis ja propageerida loodushoidlikku ja säästvat mõttelaadi. 100% taastuva energia kasutamine alternatiivina põlevkivienergiale on oluline samm puhtama ja tervema ühiskonna poole. Rohelist Energiat müüakse nelja järgu sertifikaatidena. I ja II järgu sertifikaadid on mõeldud EE suurklientidele, III järgu sertifikaadid väikestele äriühingutele ja avalik- õiguslikele institutsioonidele, IV järgu sertifikaadid on koduklientidele. Rohelise Energia sertifikaate on piiratud kogus. Sertifikaatidega kaasnevad erinevad õigused Rohelise Energia kaubamärgi kasutamiseks firma kampaaniates ning toodetel. Esimesed ostjad peaksid selguma juba järgmisel nädalal. Alternatiivenergia tootmismahuks Eestis kavandatakse sellel aastal 6 GWh. EE on Energiaseaduse järgi kohustus osta kõik tema teeninduspiirkonnas toodetud alternatiivenergia, mis on tunduvalt kallim põlevkivienergia omahinnast, seetõttu suurenevad Rohelist Energiat tarbides veidi ka kliendi kulutused energia ostuks. Iga müüdud Rohelise Energia sertifikaadiga toetatakse sihtotstarbeliselt Eestimaa Looduse Fondi, kes toetab Rohelise Energia müügist saadud vahenditega erinevaid loodushoiu- ja keskkonnaalaseid projekte. Roheline Energia on kõigile, kes hoolivad Eestimaa tulevikust. Kristina Sanin
Eesti Energia AS Teenindus
teabejuht
tel. +372 6 400 640, 51 47 054
e-post kristina.sanin@energia.ee