Iseteenindus

Valiti välja nõustajad tuumajaama teostatavusuuringu läbiviimiseks

09.05.2006
9. mail toimus Tallinnas kolme Balti riigi energiafirmade juhtide kohtumine, kus valiti välja nõustajad võimaliku Ignalina uue tuumajaama rajamise eri aspektide uurimiseks. Leedu uute tuumajaama rajamiseks tehtava uuringu juhtkomitee valis töörühmade soovitusel välja nõustajad tehnoloogia ja keskkonna, õiguslike aspektide ning finantseerimise valdkondadele. Oma spetsialistidele lisaks ei kasuta välisnõustaja abi elektriülekande küsimustega tegelev töörühm. Tehnoloogia ja keskkonna küsimustes valiti tuumajaama uuringu partneriks Šveitsi konsultatsioonifirma Colenco Power Engineering Ltd. Finantsküsimustes hakkab tuumajaama uuringuid nõustama Londonis baseeruv investeerimispank Dresdner Kleinwort Wasserstein ja õigusküsimustes Freshfields, Bruckhaus, Deringer Londoni. Ühtlasi valiti kogu teostatavusuuringu koostamise koordinaatoriks finantsvaldkonda nõustav Dresdner Kleinwort Wasserstein. “Nõustajate valikul lähtuti kolme Balti riigi energiafirmade spetsialistidest moodustatud töögruppide analüüsist, iga valdkonna erivajadustest ning nõustajatelt laekunud pakkumistest,” rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Ta lisas, et sellise mahuka rahvusvahelise projekti kõigi aspektide arvestamiseks on kindlasti mõistlik kaasata teadmisi ja kogemusi iga valdkonna tippspetsialistidelt. “Uuring on meile kasulik ennekõike siis kui see on läbi viidud professionaalselt ning selle tulemused kirjeldavad maksimaalselt reaalset olukorda,” rõhutas Liive "Lisaks otsustasime asutada uuringu juhtkomitee juurde teadusliku nõustamiskomitee," rääkis Lietuvos Energija direktor Rymantas Juozaitis. "Juhtkomitee nõustamiseks ja toetamiseks loodavas teaduslikus nõustamiskomitees osalemiseks tehakse ettepanekud Leedu, Läti ja Eesti teadlastele," lisas Juozaitis. Edasi jätkub teostatavusuuring projekti analüüsidega töögruppides. Järgmine tuumajaama uuringu juhtkomitee kohtumine toimub 24. mail Riias. Latvenergo juhatuse esimees Karlis Mikelsons avaldas omalt poolt heameelt, et kolm energiafirmat on suutnud Balti regioonile sedavõrd tähtsa projektiga head koostööd teha ja tuumajaama teostatavusuuringu algus on läinud igati plaanipäraselt. "Järgmisel kohtumisel Riias lepime kindlasti kokku teadlaste osas, keda uuringusse kaasata," rääkis ta. Ühtlasi lisas Karlis Mikelsons, et Lätis pöördutakse teadlaste kaasamiseks kindlasti sealse Teaduste Akadeemia poole. Töörühmad peavad esitama juhtkomiteele oma valdkondade uuringu lõplikud tulemused käesoleva aasta 1. oktoobriks. Teostatavusuuring ise on plaanis lõpetada käesoleva aasta lõpuks. Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli Leedu uue tuumajaama rajamise võimalikkuse uurimiseks käesoleva aasta 8. märtsil. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee