Iseteenindus

Iru elektrijaam pingutab puhtama õhu nimel

28.04.2006
28. aprillil, tutvustasid Iru Elektrijaama, rahvusvahelise riigihanke võitnud konsortsiumi Enprima Ltd, Enprima Estivo AS ja PriceWaterhouseCoopers Advisors AS’i esindajad avalikkusele Tallinna külje all paiknevasse Iru koostootmisjaama kateldele uute keskkonnasäästlikumate põletite paigaldamiseks tehtud uuringu tulemusi. Projekti käigus viidi läbi eeluuringud madalate lämmastikoksiidi heitmetega põletite paigaldamiseks ja rekonstrueerimiseks ja valmistati ette investeerimisprojekt. Uute põletite kasutamisel väheneb oluliselt soojuse ja elektri tootmisel tekkivate kahjulike heitmete hulk Tallinna õhus ning Maardu niigi tööstusega koormatud piirkond saab puhtamaks. «Täna töötavate põletite väljavahetamise eesmärk keskkonnasäästlikumate seadmete vastu on tõsta Iru Elektrijaama keskkonnasõbralikkust, tõhusust ning konkurentsivõimet elektri- ja soojusenergia koostootjana» - selgitas projekti tähendust Iru Elektrijaama juhataja Toomas Niinemäe. «Lõpptulemusena väheneb oluliselt lämmastikoksiidi heitmete kogus atmosfääri ja tõuseb energiatootmise tõhusus, mis võimaldab hoida soojusenergia hinda stabiilsena,» lisas Niinemäe. Täna Iru elektrijaamas toimunud üritusele kogunesid ettevõtte kutsel eri huvirühmade esindajad, keda uuendustööd ühel või teisel viisil mõjutavad. Arutelule oli kutsutud Maardu linnavalitsus, Tallinna linnavalitsus, Lasnamäe kesklinna linnaosa valitsus,, Tallinna Küte ja Eraküte, Tallinna Soojus, Keskkonnaministeerium, Harjumaa keskkonnateenistus, Harju maavalitsus, Eesti Gaas, Keskkonnainvesteeringute Keskus, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kohalike elanike esindajaid. Uuringut rahastati ELi kaasabil. Tehnilist abi rahastatakse kuni 75% ulatuses Euroopa Liidu fondidest. Projekt valmistati ette koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse, rahandus- ja keskkonnaministeeriumi ning Eesti Energia spetsialistidega. Eesti Energia kontsernis tegutsev Iru Elektrijaam on soojuse- ja elektrienergia koostootmisjaam, mis töötab alates 1978.a. Jaam varustab Tallinna Kütte poolt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda ning Maardu linna. Elektrienergia müüakse elektrienergiasüsteemi OÜ Põhivõrk kaudu. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM.: 53 411 813
E-post: iveri.marukashvili@energia.ee