Iseteenindus

Televõrgu AS koostöös Läti ja Leedu energeetikaettevõtetega alustas ülikiire andmesideteenuse pakkumist Euroopa haridusele ja teadusele.

27.04.2006
Televõrgu AS koostöös Läti ja Leedu energeetikaettevõtetega alustas ülikiire andmesideteenuse pakkumist Euroopa haridusele ja teadusele. Televõrgu AS alustas teenuse pakkumist Euroopa Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgule DANTE, käivitades Eestit, Lätit ja Leedut läbiva ülikiire, kuni 2,5Gbit/s, andmeside kanali, mis võimaldab eeltoodud riikide hariduse- ja teadusasutustel kasutada Euroopa suunalisel magistraalvõrgul senisest 16 korda suuremaid andmemahtusid. Projekti raames rajas Televõrgu AS Balti riike hõlmava ja neid üle-euroopalise magistraalvõrguga ühendava ülikiire andmesidekanali, mis oma kvaliteedilt võimaldab riikide teadus ja haridusasutustel kasutada reaalajas toimivaid ja ülisuurte andmehulkade võrgulahendusi. Ülikiire andmesidekanali rajamisega on loodud eeldus Euroopa ühiste andmesiderakenduste juurutamiseks, millest ka Eesti osa saab. Projekt liidab osalevate riikide teadus- ja haridusasutuste andmesidevõrgud ning arendab riikide infotehnoloogilist infrastruktuuri. DANTE on mittetulunduslik organisatsioon, mis loodi 1993.a. Euroopa Liidu liikmete ja teiste Euroopa riikide ühtse teaduse ja hariduse andmesidevõrkude planeerimiseks, arendamiseks ja opereerimiseks. Televõrgu AS on Eesti Energia AS omanduses olev telekommunikatsiooniettevõte. Koostöös Läti ja Leedu energeetikaettevõtetega ollakse üks suurim magistraalside teenust osutav ettevõte Balti riikides. Lisainformatsioon:
Malle Suve
Televõrgu AS
Tel: 71 51 262
E-post: malle.suve@energia.ee