Iseteenindus

Eesti Energia lõi 150 mln kr mahuga Tulevikuenergia Sihtkapitali, mille kaudu rahastatakse uute energiatehnoloogiate uurimist ja arendamist

27.04.2006
Tallinn, 27. aprillil. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive esitles täna TTÜs toimuval energeetikafoorumil ettevõtte uut algatust - Tulevikuenergia Sihtkapitali (TESK). Eesti Energia panustab sihtkapitali 150 mln kr ja plaanib selle vahenditest rahastada uuringuid eesmärgiga arendada Läänemere piirkonnas konkurentsivõimelisi ja rakendatavaid uusi energiatehnoloogiaid. Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles energeetikafoorumil TESKi esitledes, et kõikjal arenenud maailmas suundutakse üha enam uute tõhusamate ja keskkonnasõbralike energiatehnoloogiate poole. “Eesti Energia tänane suurim väärtus on seotud põlevkiviga, kuid mitmed praegused tehnoloogilised lahendused ei ole pikaajaliselt elujõulised ega keskkonnahoidlikud,” sõnas Liive. “Eesti Energia eesmärk on ühelt poolt leida põlevkivienergeetikat täiendavaid reaalseid alternatiive, teisalt on meie eesmärk väärtustada põlevkiviressurssi ja uurida kõiki uusi lahendusi põlevkivi edasiseks kasutamiseks, “ selgitas Liive. TESKi uurimissuund on energeetika ning eelkõige Eesti Energia vajadustest lähtuv teadus- ja arendustegevus. Uuringuprojektide valikul keskendutakse rakendusuuringutele, sh toote- ja tehnoloogiaarendusele. Kütuste vallas soovib Eesti Energia uurida vääristatud põlevkivitooteid ning biomassi ja biogaasi kasutust. Energia muundamise vallas on keskendutakse puhtamate põlevkivi põletamise ja töötlemise tehnoloogiatele, eri taastuvenergia liikidele ning teistele alternatiivsetele tehnoloogiatele. TESKi kaudu soovib Eesti Energia olla ka uute energiatehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse projektide kaasfinantseerija. Eesti Energia panustab sihtkapitali 150 mln krooni järgmise kolme aasta vältel, kavas on kaasata täiendavat riiklikku finantseerimist läbi EAS-i programmide ja ELi rahastamisallikate. Sihtkapitali kogumahu määrab Eesti Energia nõukogu ja konkreetsed rahastamisotsused langetab juhatus, korraldades projektide läbiviimise ja järelvalve. Projektide hindamiseks loob Eesti Energia ettevõtte juhatuse juurde nõuandva ekspertide rühma. TESKi rahastatavate uuringute raames soovib Eesti Energia teha samuti koostööd teiste energiasektori ettevõtte, teadusasutuste ja riigiasutustega. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
Tel: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.maruskashvili@energia.ee