Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad märtsis 2006

26.04.2006
Eesti Energia kodumaine elektrimüük kasvas 2006. aasta märtsis 15%, moodustades 653 gigavatt tundi (GWh). Tänavu märtsikuu suur müügi kasv eriti koduklientidele (+48%) on peamiselt tingitud eelmise aasta elektrihinna muutmisest alates 1.märtsist, mille tõttu veebruaris tegid tarbijad ulatuslike ettemakseid ja 2005 märtsikuu müük oli väiksem kui eelnevatel aastatel. Elektrimüügi suurenemisele aitas kindlasti kaasa ka üldise majanduskasvu jätkumine. Elektrimüük hulgi valdkonna klientidele kasvas 2,4% võrra. Jaemüük kasvas kokku 18%. Kõige suurem kasv oli Virumaal (29%), järgnesid Tartu (19%), Tallinn-Harju (18%), Rapla-Järva (15%), Pärnu-Viljandi (15%), Saarte ( 15%.) ja Kagu (15%) piirkond. Märtsikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 452 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta märtsis oli sama näitaja 275 lepingut. Seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta märtsiga võrreldes 64%. Märtsis sõlmitud lepingutest olid 172 juriidiliste ja 280 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia märtsis sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 16 780 ampri ulatuses. Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli märtsis 819 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta märtsikuuga, peamiselt ekspordi vähenemise mõjul 13% võrra ehk 126 GWh. Elektrienergia eksport märtsis vähenes 123 GWh võrra ehk 59%. Läti ostis 42 % vähem elektrit ja Venemaale elektrienergiat tänavu märtsis ei müüdud. Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimaste 12 kuu eest, kuni märtsi lõpuni, moodustasid 12,1 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 12,5 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel. Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta märtsis oli 340 GWh, kahanedes võrreldes eelmise aasta märtsikuuga 6 GWh ehk 2% võrra seoses veidi soojema ilmaga tänavu märtsis. Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM.: 53 411 813
E-post: iveri.marukashvili@energia.ee