Iseteenindus

Eesti Energia strateegilised eesmärgid

24.04.2006
Tallinn, 24. aprillil. Eesti Energia nõukogu kinnitas täna Eesti Energia kontserni uue missiooni, visiooni aastani 2015 ja strateegilised eesmärgid kuni aastani 2010. ”Eesti Energia senine arenguvisioon – olla Baltikumi juhtiv ettevõtja elektri- ja soojusenergia turul, on praeguseks sisuliselt täidetud. Aeg, mil elektriturg Eestis avaneb, ei ole enam kaugel ja ettevõtte tegevuskeskkond muutub lähiaastatel oluliselt,“ selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive uute strateegiliste eesmärkide seadmise tausta. Nõukogu kinnitas Eesti Energia uueks missiooniks “Kogu meie energia inimese heaks” ja visiooniks aastani 2015 “Müüme energiat kahele miljonile kliendile Läänemere regioonis.” Kommenteerides ettevõtte uuenenud ärifilosoofiat sõnas juhatuse esimees Sandor Liive, et esmakordselt on Eesti Energia oma tulevikunägemuse sõnastanud läbi kliendi. “Peame kliendisuhet väga tähtsaks ning rõhutame seda oma uues visioonis ning missioonis,” rääkis Liive. Ta lisas, et kümne aasta pärast peaks Eesti Energia olema oluliselt suurema klientide arvuga ning tegutsemispiirkonnaga kui praegu. Strateegilised eesmärgid, millest kuni aastani 2010 Eesti Energia juhindub, kinnitas nõukogu neljas valdkonnas, milleks on võrgukvaliteedi tõstmine, tootmisportfelli mitmekesistamine, uued ühendused, tooted ja turud ning kasvuvõimalused elektriäris. Täpsema ülevaade Eesti Energia strateegiast saab lisatud materjalist. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia AS pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee