Iseteenindus

Rohelise Energia koostööpartneri konkursi võitis SEI-Tallinn

18.04.2006
Käesoleva aasta alguses Eesti Energia poolt välja kuulutatud konkursi Rohelise Energia projekti raames keskkonnaalaseid tegevusi edendava partneri kohale võitis SA Säästva Eesti Instituudi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI-Tallinn). Koostööleping Rohelise Energia ja SEI-Tallinna vahel sõlmitakse kaheks aastaks. Keskkonna- ja loodusprojektide elluviimiseks kasutatakse igalt müüdud Rohelise Energia kilovatttunnilt saadavat toetust.

“Rohelise Energia partnerorganisatsiooni valimine on jõudnud eduka lõpuni,” nentis Eesti Energia Rohelise Energia projektijuht Raimo Oinus. “Konkursile laekus 5 pakkumist erinevatelt looduse ja keskkonnahoiuga tegelevatelt organisatsioonidelt Eestis. SEI-Tallinna tugevuseks teiste pakkumiste ees oli ühelt poolt mitmekülgne ja veenev sisuliste tegevuste kava; teiselt poolt pikaajaline ja edukas senine tegevus rohelise energeetikaga haakuvates valdkondades,” rääkis Oinus. Ta rõhutas veel, et SEI-Tallinn on koondanud oma organisatsiooni aastatega suure hulga teadlasi ja tippspetsialiste, mis tähendab, et neil on olemas võimekas meeskond kõigi projektide elluviimiseks.

SEI-Tallinna ja Rohelise Energia koostöös on plaanis järgnevatel aastatel korraldada taastuvate energiaallikate uurimise ja kasutamise alane seminar, alustada taastuvenergeetikaalast koostööd TTÜ-ga ning koostada hulgaliselt teemakohaseid teabe- ja õppematerjale.

Lisaks ühisprojektidele SEI-Tallinnaga, plaanib Eesti Energia rohelise ja säästliku mõtteviisi edendamiseks jätkata koostööd nii varasema pikaajalise kostööpatrneri Eestimaa Looduse Fondi kui ka Eesti Rohelise Liikumisega.

Kõik Rohelise Energia kasutajad annavad oma panuse keskkonnasõbralikult toodetud elektrienergia osakaalu suurenemisse. Igalt kasutatud taastuvenergia kilovatt-tunnilt toetavad nad 10 sendiga ka keskkonnakaitsele ning keskkonnateadlikkusele suunatud projekte, mille eestvedajaks seni on olnud Eestimaa Looduse Fond. Seoses Eesti Energia ja Eestimaa Looduse Fondi vahelise tähtajalise lepingu lõppemisega kuulutasime välja konkursi lepingupartneri leidmiseks järgnevaks kaheks aastaks.

Roheline Energia on Eesti Energia poolt turustatav, keskkonnasõbralikult toodetud elektrienergia. Rohelist Energiat toodetakse Eestis 28 hüdrojaamas, neljas tuulepargis ning mitmete väiksemate elektrituulikutega. Lisaks toodetakse keskkonnasõbralikku elektrienergiat jäätmete lagunemise tekkivast biogaasist. Rohelist Energiat saavad osta nii ettevõtted kui eraisikud.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee