Iseteenindus

Tallinna Tehnikaülikool ja Televõrgu AS alustavad koostööd

12.04.2006
Neljapäeval, 13. aprillil kell 10.00 allkirjastavad TTÜ arendusprorektor Andres Keevallik ja Televõrgu AS juhatuse esimees Urmas Aiaste kuueaastase koostöö raamlepingu.
TTÜ arendusprorektor Andres Keevalliku sõnul väärivad algava koostöö puhul esiletõstmist eelkõige TTÜ panus Televõrgu AS töötajate täiendkoolitusse telekommunikatsiooni valdkonnas, samuti Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse tulemuste suurem sihipärane praktiseerimine. “Eriti tähelepanuväärne on võimalus luua tudengitele kaasaegne õppelabor magistraalsideühenduse tehnoloogiate õppimiseks,” rõhutas Keevallik Televõrgu AS omakorda aga loob võimalused magistraalsideühenduse (kõrgekvaliteetne arvuti ja telefoniside) loomiseks Tallinna Tehnikaülikooli ja TTÜ Kohtla-Järvel asuva Virumaa kolledži vahel. Televõrgu AS juhataja Urmas Aiaste peab hindamatuks võimalust aidata kaasa tehnilise kõrghariduse arengule Eestis. Ühtlasi näeb Aiaste Televõrgu töötajate koolituses potentsiaali ettevõtte tõusmisel juhtivaks telekommunikatsiooniettevõtteks Eestis. Alates 2006. aastast opereerib Televõrgu AS kolme Baltimaade üldharidus- ja kõrgkoole ühendavat ülikiiret andmesidevõrku. Lisainformatsioon:
Malle Suve
Televõrgu AS
Tel: 71 51 262
E-post: malle.suve@energia.ee Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee