Iseteenindus

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ning Eesti Energia AS sõlmisid kollektiivlepingu

28.03.2006
„Läbirääkimiste põhiteema ja vaidluspunkt oli palgaküsimus, mis on nii või teisti töötajate jaoks esmatähtis,” ütles EEAÜLi esimees Enn Luuk. “Samaväärselt palgaküsimustega olid päevakorras koolituse ja täiendõppevõimalused, et energeetika kutseala töötajate konkurentsivõime tööturul tõuseks,” lisas lepingu allkirjastamise järel Enn Luuk. “See on ettevõtete ja ametiühingute ühine samm, tegemaks Eesti Energiat ja energiaettevõtteid atraktiivsemaks tööandjaks,” hindas lepingu olulisust Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Täna alla kirjutatud kollektiivleping kehtib kaks aastat. Lepingule kirjutasid alla ka kontserni kuuluvad tütarettevõtted Jaotusvõrk OÜ, Põhivõrk OÜ ja Iru Elektrijaam OÜ. Lepingus fikseeritud soodustused laienevad kõigile nimetatud ettevõtete töötajatele. EEAÜLi liikmeskonnast ligi 80% moodustavad täna AS Eesti Energia kontserni ettevõtete töötajatest. Kokku on Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidul ligi 3 500 liiget nii elektri- ja soojusenergia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevates ettevõtetes. Lisainformatsioon:
Enn Luuk
EEAÜLi esimees
Tel: 55 28 930
E-kiri: enn.luuk@energia.ee Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM.: 53 411 813
E-kiri: iveri.marukashvili@energia.ee