Iseteenindus

Eesti Energia juhatuse ja nõukogu liikmete palgad

02.04.2001
Lähtudes Rahandusministri 13.07.2000 määrusest nr 67 Ametiisikute palgaandmete avalikustamise kord ja tingimused, esitame järgmised andmed Eesti Energia ASi juhatuse ja nõukogu liikmete palgaandmete kohta perioodi 1.1.2000-31.12.2000: Gunnar Okk, juhatuse esimees sai möödunud aasta jooksul teenistuslepingu alusel töötasu kokku 847 500 krooni. Lisaks määras ettevõtte nõukogu oma otsusega talle aastapreemiaks 540 000 krooni. Sandor Liive, juhatuse liikme ja finantsdirektori töötasu oli 2000.aasta eest teenistuslepingu alusel kokku 594 000 krooni. Nõukogu otsusega määrati talle aastapreemia summas 270 000 krooni. Lembit Vali, juhatuse liikme ja tehnikadirektori töötasu oli teenistuslepingu alusel samal ajavahemikul 531 000 krooni, aastapreemiaks määras nõukogu talle 240 000 krooni. Kokku maksti juhatuse liikmetele 2000.aastal 3 022 500 krooni ulatuses töötasu ja preemiaid. Nõukogu liikmetele maksti nõukogu liikme tasu vastavalt rahandusministeeriumi määrusele nr 75 04.10.1996 kokku 420 000 krooni järgmiselt:
  1. Jüri Käo 67 200.- (12 kuud)
  2. Toomas Luman 50 400.- (12 kuud)
  3. Mati Valdma 50 400.- (12 kuud)
  4. Väino Sarnet 13 400.- (3 kuud ja 5 päeva)
  5. Ell-Mari Koppel 50 400.- (12 kuud)
  6. Raivo Sulg 6 490.90 (1 kuu ja 16 päeva)
  7. Taivo Tahk 43 909.10 (10 kuud ja 14 päeva)
  8. Kalev Kukk 50 400.- (12 kuud)
  9. Jaanus Reisner 50 400.- (12 kuud)
  10. Tiit Tanner 37 000.- (8 kuud ja 25 päeva)
Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel: 625 2320