Iseteenindus

Tõnismäe alajaamas võeti vastu südalinna elektrivarustuse täiustamise projekt

24.03.2006

Möödunud aasta mai kuust alates on mitmetel kesklinna tänavatel käinud ulatuslikud kaevetööd kõrgepingekaablite paigaldamiseks. Projekti käigus ühendati omavahel kaabelliinidega Tallinna kesklinna kolm tähtsaimat alajaama - Endla, Tõnismäe ja Linnahalli lähedal paiknev Elektrijaama alajaam. Tänu valminud töödele väheneb kõrgepingevõrgus riketega kaasnevate katkestuste oht, kuna mainitud sõlmalajaamadele on nüüdsest tagatud elektritoide mitmelt poolt. See võimaldab näiteks rikke korral säilitada tarbijate elektrivarustuse ning ühtlasi teha elektrivõrgu hooldustöid tarbijaid elektrita jätmata.

“Tõnismäe alajaama rajamise ning kõrgepinge kaablite kaudu teiste alajaamaga elektriühenduse loomisega tõuseb oluliselt kesklinna ja kogu Tallinna elektrivarustuse töökindlus,” rääkis projekti tähtsusest Põhivõrgu juhataja Henn Jõe. Ühtlasi nentis Jõe, et südalinna tiheda liiklusega tänavatel oli trasside kaevamine keeruline ja kodanikelt heatahtlikku mõistmist nõudev ettevõtmine. “Kuid on selge, et läbi selle saadav kasu kindlama elektrivarustuse näol korvab ajutised ebamugavused,” avaldas ta lootust.

Kokku paigaldati tänavate alla 4 kilomeetrit 110 kilovoldiseid kõrgepinge kaabelliine ja neli 2,5 kilomeetri pikkust 10 kilovoldist keskpinge kaabelliini. Tööd teostas AS Merko, projekti maksumuseks oli 36 miljonit krooni.

Jaotusvõrgu juhataja Margus Uudami sõnul suudab Tõnismäe alajaam ning valminud kaabelühendus lisaks vähenevale rikkelisusele tagada ka süda- ning vanalinna kasvava elektritarbimise vajaduse. "Vanalinna elektritarbimine kasvab ligi 6 protsenti aastas, vaatamata sellele, et uusi hooneid vanalinna ei ehitata," lisas Uudam. Samuti aitab Uudami hinnangul süda- ja vanalinna piirkonna elektrivarustuse renoveerimine kokku hoida elektrikadusid ning remondikulusid, aastas kokku ligi paarkümmend miljonit krooni.

Tõnismäe alajaam ise on valmib lõplikult käesoleva aasta aprillis. See on üks moodsaima tehnoloogiaga kõrgepingealajaamu Eestis, kus on kasutatud GIS seadmeid. Antud tehnoloogia kasutamine võimaldab sadu ruutmeetreid enda alla võtva tavalise alajaama asemel paigutada kogu alajaama vaid paarkümnele ruutmeetrile. Lisaks on GIS seadmetega alajaam võimalik ehitada täielikult väliskeskkonnast eraldatuna. Tõnismäe alajaam ja seda teiste sõlmpunktidega ühendavad kaablid on aluseks vanalinna elektrivarustuse viimisel kvalitatiivselt uuele tasemele. Valminud kaabelliinid lihtsustavad ka kogu Tallinna kõrgepingevõrgu haldamist ja vähendavad katkestuste riske seadmete rikete korra.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee