Iseteenindus

Kogu Estlinki maakaabel on jõudnud Eestisse

23.03.2006
Kokku tuleb Eestisse 18 kilomeetrit maakaablit, mis paigaldatakse paralleelselt 9 kilomeetrisele trassile. Kaabli paigaldamisega hakkavad allhanke korras tegelema firma NCC AB töömehed ja eritöödeks vajalik tehnika tuuakse Eestisse Rootsist. Eestisse on praeguseks jõudnud kogu siia paigaldatav maakaabli osa, mis on paigaldatud kahekümneneljale umbes kolme meetrise läbimõõduga kaablirullile. Maakaabel on ligi kümne sentimeetrise läbimõõduga ning üks meeter seda kaablit kaalub 11 kilo. Kogu saabunud kaablikoguse massiks on umbes 200 tonni. Balti riikide ja Soome elektrisüsteeme esmakordselt ühendama hakkav Estlinki kaabel koosneb nii mere- kui maakaablist. Kokku valmistatakse Eesti ja Soome vahele elektriühenduse rajamiseks 210 kilomeetrit kaablit, millest merekaabel on 148 ja maakaabel on 62 kilomeetrit. Kogu trassi ulatuses pannakse maha kaks paralleelset kaablit. Ühtlasi on Estlinki projekti eestvedajatel valminud uus kodulehekülg, kust on kättesaadav lisainfo Estlinki projekti kohta. Estlinki merekaabli esmaseks eesmärgiks on varustada Põhjamaade elektriturgu Baltimaades toodetud elektriga. Hinnanguliselt hakatakse merekaabli kaudu üle kandma ligikaudu 2 TWh elektrit aastas. Projekt suurendab Baltimaade elektrivarustuskindlust ning vähendab elektrisüsteemide sõltuvust Venemaast. Estlink võimaldab elektri transiiti ja tagab alternatiivse elektri ostukanali võimaliku tootmisvõimsuste puudujäägi katmiseks. Estlinki projekti osanikeks on Eesti Energia, Latvenergo ja Lietuvos Energija Baltimaadest ning Pohjolan Voima ja Helsingin Energia Soomest. Lisainformatsioon: http://www.nordicenergylink.com/ Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee