Iseteenindus

Eesti Energia juhid räägivad noortele energiamajanduse väljakutsetest

22.03.2006

"Noored erialavalikut tegevad inimesed on kindlasti sihtgrupp, kellega suhtlemist ja kelle huvidega arvestamist Eesti Energia peab järjest tähtsamaks," rääkis Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöö taustadest Eesti Energia järelkasvu programmijuht Kaie Saar. "Loodame noortele suunatud üritustel osaledes kohtuda nii mõnegi särasilmse tulevase inseneriga," lisas Saar.

Eesti Energias leiavad rakenduse nii elektro- kui ka soojusenergeetika, samuti majanduse, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni eriala lõpetanud. "Eesti Energial seisavad lähiaastatel ees väga suured väljakutsed ja nende elluviimiseks on meil vaja särasilmseid ja teotahtelisi noori inimesi," rõhutab Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. "Euroopa energiaturu muutused ja järjest enam rahvusvahelistuv Eesti Energia pakuvad seeläbi teotahtalistele noortele suuremaid eneseteostuse võimalusi kui kunagi varem," täiendas Kaasik.

Eesti Energias ja tema tütarettevõtetes töötab praegu ligi 9000 inimest, neist on oskustöölise kvalifikatsiooniga 63%, spetsialiste ja tippspetsialiste 18%, esmatasandi ja keskastme juhte 10,7%. Alustades spetsialisti või oskustöölise ametikohalt, võimaldab süsteemi suurus teha võimakamatel noortel karjääri nii spetsialistina kui juhina.

Eesti Energia materjalidega saab tutvuda väljapandava stendi juures, kuid eraldi presentatsioonid on nii energeetikateaduskonna ja majandusteaduskonna tudengite ees. Neljapäeval, 23. märtsil kell 11 räägib energeetikateaduskonna noortele elektrisüsteemist ja sellega seotud töökohtadest ning väljakutsetest Põhivõrgu elektrivõrgu planeerimise osakonna juhataja Mart Landsberg. Samal päeval kell 15 tutvustab Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik majandusteaduskonna noortele ettevõtte tänast seisu ja tulevikuplaane. Lisaks on Võti Tulevikku messi tööturukonverentsil esinemas Eesti Energia järelkasvu projektijuht Kaie Saar.

Lisainformatsioon:
Kaie Saar
Eesti Energia järelkasvu programmijuht
Tel: 71 52 289
E-post: kaie.saar@energia.ee

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee