Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad veebruaris 2006

21.03.2006

Elektrimüük hulgivaldkonna klientidele kasvas 1,5 protsendi võrra. Jaemüük kasvas kokku 0,7 protsenti. Kõige suurem kasv oli Virumaal (8,6%), järgnesid Pärnu-Viljandi (5,2%), Saared (3,1%) ja Kagu (2,2%). Müük vähenes Raplas ja Järvas (4,0%), Tallinn-Harju piirkonnas (1,2%) ja Tartu kandis (0,6%).

Veebruarikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtetega 335 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2005. aasta veebruaris oli sama näitaja 247 lepingut. Seega kasvas uute liitujate arv eelmise aasta veebruariga võrreldes 35 protsenti Jaanuaris sõlmitud lepingutest olid 167 juriidiliste ja 168 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia veebruaris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 11 710 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli veebruaris 821 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta veebruarikuuga, peamiselt impordi ning siseturu elektritarbimise muutuste mõjul, 6 protsendi võrra ehk 53 GWh.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimaste 12 kuu eest, kuni veebruari lõpuni, moodustasid 12,8 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 11,5 protsenti. Kadude suurenemine oli tingitud eelmise aasta väga madalatest veebruarikuu kadudest, mis omakorda tulenesid tarbijate ettemaksetest ja võlgnevuste tasumisest enne elektrihinna muutumist alates märtsist 2005.

Elektrienergia eksport veebruaris kahanes 88 GWh võrra ehk 47 protsenti. Langemine oli tingitud väiksemast ekspordist Lätti ja ekspordi puudumisest Venemaale.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta veebruaris oli 355 GWh, kasvades võrreldes eelmise aasta veebruarikuuga 26 GWh ehk 8 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud külmemast ilmast tänavu veebruaris.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888