Iseteenindus

Baltimaade energiafirmade juhid külastasid Soomes tuumaenergeetikat arendavat firmat

17.03.2006

Soome külastusel jagasid Teollisuuden Voima OY juhid oma kogemusi tuumajaama rajamise olulistest aspektidest ja käidi vaatamas Olkiluoto tuumaelektrijaama.

"Soomel on olemas pikaajaline kogemus seoses tuumaenergia kasutamise ja arendamisega," selgitas külastuse taustu Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. Ta lisas, et kuna Soomes on hetkel käimas uue kaasaegse reaktori ehitamine on sealsed kogemused meile väga olulised ja loodetavasti abiks meie poolt tehtavas eeluuringus Leetu võimaliku tuumajaama rajamiseks.

Balti riikide energiafirmade juhtide poolt sõlmitud kokkuleppe kohaselt moodustatakse võimaliku uue Leedus paikneva tuumaelektrijaama kõigi aspektide kaardistamiseks neli töörühma. Igat töörühma juhib konkreetne energiafirma, kuid sinna on kaasatud kõigi teiste osapoolte esindajad. Eesti Energia vastutab otseselt finantseerimise töörühma tegevuse eest, kuid osaleb ka Lietuvos Energija juhitud tehnoloogia ja keskkonna ningõiguslike aspektide töörühmade ja Latvenergo juhitud elektriülekande töörühma tegevustes.

Möödunud nädalal kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu energiafirmade juhid alla ühiste kavatsuste memorandumile, mille kohaselt alustatakse ühiselt uuringuid võimaliku uue tuumajaama rajamiseks Leetu. Memorandumi kohaselt osalevad kolm ettevõtet projektis võrdsetel alustel ning projekti juhtimiseks moodustatakse juhtkomitee, milles on esindatud iga riigi energiaettevõtte juhid. Memorandum ei kohusta uuringu mittesobivate tulemuste korral ühtegi firmat tuumajaama ehitusse investeerima. Tuumaelektrijaama teostatavusuuring on plaanis läbi viia käesoleva aasta 1. novembriks.

Lisainformatsioon:Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888