Iseteenindus

Narva Elektrijaamad uuendab tuhaärastussüsteemi

15.03.2006

Ehitatav pilootseade hakkab teenindama kahte Eesti Elektrijaama energiaplokki ning selle võimsuseks on kuni 240 tonni tuhka tunnis. Transpordiks kasutatakse tihepulptehnoloogiat, kus tuha ja vee vahekord jääb keskkonnaministeeriumiga kokkulepitud piiresse ja vajalik vee kogus on oluliselt väiksem praegu kasutusel oleva tehnoloogiaga võrreldes. Pilootseade valmib käesoleva aasta lõpus.

“Valmiv pilootseade võimaldab testida tehnoloogiat, millega väheneb oluliselt tuha transpordiks vajaliku vee kogus. Selle tõttu väheneb ka koormus keskkonnale,” rääkis Ilmar Petersen.

Seadme valmimise järel hakatakse seda täismahus kasutama ja testitakse töökindlust talveperioodil. Lõplikud tulemused seadme omaduste kohta saadakse pärast testide lõppu 2007. aasta kevadel. Edukate katsetulemuste korral varustatakse ka ülejäänud Narva Elektrijaamade energiaplokid analoogse tehnoloogiaga.

Samaaegselt pilootseadme ehitamisega leiab aset Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel rahastatud tehnilise abi projekt tuhaväljade vastavusse viimiseks Euroopa Liidu nõuetega. Tehnilise abi projekti käigus pakutakse välja uus ja Prügila Direktiivi nõuetele vastav tuha ladestamise skeem, tuhaväljadel sadevete kogumise ja käitlemise lahendus ning transpordiks kasutatava vee hoidmine.

Projekti käigus hinnatakse lahenduste keskkonnamõjusid ja valmistatakse ette projekti rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtlustusfondile.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee

Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM.: 53 411 813
E-post: iveri.marukashvili@energia.ee