Iseteenindus

Iru EJ ja ABB sõlmisid lepingu maksumusega 16 miljonit krooni

05.04.2001
30. märtsil kirjutasid Iru EJ direktor Janis-Aivars Balodis ja ABB ASi juhatuse liige Heiki Kalve alla hankelepingule Iru EJ energiakatelde õhuventilaatorite elektrimootorite sagedusmuunduritega juhtimiseks ning mootorite vahetuseks. Lepingu maksumus on 16,5 mln krooni. Projekti eesmärgiks on energiakatelde koormuse sujuva muutmise võimaldamine ning üleminekurežiimides optimaalse kütuse ja õhukulude suhte tagamine. Võrreldes praegu kasutatava reguleerimissüsteemiga võimaldab uus süsteem kokku hoida omatarbeelektrit ja lubab muuta seadmete töörežiimi täpselt vastavaks nõutavatele tehnoloogilistele näitajatele. Uute seadmetega kaasneb ka mehhanismide väiksem kulumine madalama töökoormuse tõttu. Lisaks energiaplokkide töökindluse suurenemisele hinnatakse uue süsteemi majanduslikku efekti 653 000 kroonile aastas. Projekti eeluuring tehti koostöös TTÜ Soojustehnika Instituudi teaduritega. Sõlmitud lepingu kohaselt tarnitakse ja paigaldatakse kaks ACS 1000 seeria sagedusmuundurseadet ning kaks ABB elektrimootorit koos individuaalse õlitussüsteemiga. Tööde nimekirja kuuluvad ka elektritööde projekteerimine ja teostamine, automaatika projekteerimine, seadmete ja riistvara laadiminening sagedusmuundurite monitooringusüsteemi juurutamine. Tööd on kavandatud lõpetada hiljemalt 25. märtsiks 2002. Iru Elektrijaam on elektri- ja soojusenergia koostootejaam. Möödunud majandusaastal tootis Iru EJ 485,5 GWh elektrienergiat ja 1195 GWh soojust. Jaamas toodetud soojusenergiaga köetakse nii Lasnamäed ja kui ka Tallinna kesklinna. Möödunud majandusaastal investeeriti Iru EJ-s efektiivsuse parandamiseks ja töökindluse tagamiseks kokku 55 miljonit krooni, alanud majandusaasta investeeringute maht ulatub 42 miljoni kroonini. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 625 2446, 517 7185
e-post kaie.saar@energia.ee