Iseteenindus

Baltimaade energiafirmade juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli Leetu uue tuumajaama rajamise võimalikkuse uurimiseks

08.03.2006

Tuumaelektrijaama teostatavusuuring on plaanis läbi viia käesoleva aasta 1. novembriks. Memorandumi kohaselt osalevad kolm ettevõtet projektis võrdsetel alustel ning projekti juhtimiseks moodustatakse juhtkomitee, milles on esindatud iga riigi energiaettevõtte juhid. Ka projekti kulud jagunevad võrdselt kolmeks.

Lietuvos Energija peadirektori Rymantas Juozaitise sõnul kaardistavad energiaettevõtted täna sõlmitud kokkuleppe kohaselt uue tuumajaama rajamise võimalikkuse nii tehnoloogia, keskkonna, elektriülekande, finantseerimise kui ka õiguslikest aspektidest lähtuvalt. “Uuring aitab teha kõige sobilikuma otsuse kolme Balti riigi jaoks, et tagada elektri varustuskindlust ja tootmisvõimaluste mitmekesisust,” sõnas Juozaitis.

Kolme Balti riigi energiafirma juhtide hinnangul on tootmisvõimsuste mitmekesisus energiasõltumatuse ja julgeoleku aspektist väga oluline.

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul onEesti Energia tundnud huvi tuumaelektrijaama rajamise projektides osalemise vastu ja täna kolme Balti riigi enegiakompanii vahel sõlmitud kokkuleppe loob selleks reaalse võimaluse. “2002. aastal koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga tellitud uuringule tuginedes sai selgeks, et tootmisportfelli mitmekesistamiseks on tuumajaam üks tõsiseltvõetavamaid võimalusi. Usume täna, et otstarbekas on tõsisemalt uurida koostöövõimalusi Leeduga, sest meie lähinaabrist koostööpartneril on olemas vajalik infrastruktuur ja kogemus,” lisas Liive.

“Meie täna sõlmitud kokkuleppe näol on tegu järgmise Balti riikide energeetikaekspertide ühisettevõtmisega praegu ehitusjärgus oleva Eesti-Soome elektrikaabli Estlink järel. Ja selle koostööprojekti tähendus on suur mitte ainult tootmisvõimsuste suurendamise, vaid ka ühise energiastrateegia seisukohalt. Ma rõhutan, et meie energiatarned peavad majandusliku mõistlikkuse ja tehnoloogilise kvaliteediga rööbiti olema maksimaalselt turvalised. Olen veendunud, et suudame ühiselt leida kaasaegse, ühiskonna vajadustega arvestava ja keskkonnasõbraliku ning turvalised lahenduse,” sõnas Latvenergo juhatuse esimees Karlis Mikelsons.

Käesoleva aasta 27. veebruaril tegid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid ühisavalduse, millega kindlustati toetus rahvuslike energiafirmade algatusel uue tuumajaama rajamise võimalikkuse uurimiseks ja Balti riikide ühtse energeetikastrateegia koostamiseks.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: [email protected]