Iseteenindus

1. märtsist jõustuvad Eesti Energia täpsustatud hinnakirjad

01.03.2006

Koduklientidele ja väikestele äriklientidele ei too täpsustatud võrgutasud ja elektrienergia hind kaasa olulisi muutusi. Koduklientide hinnapakettides Kodu 1-4 hind vähesel määral alanes, Küttepaketi hind jääb keskmisele kasutajale samaks. Keskmistele ja suurtele äritarbijatele, kes kasutavad pakette EN4 - EN7, tõuseb elektrihind keskmiselt kolm protsenti. Nende pakettide puhul osutus Eesti Energia eelmise aasta prognoos tegelikust hinnapakettide kasutamisest mõningal määral erinevaks, tuues kaasa vajaduse hindu täpsustada. Ühtlasi muudetakse keskmiste ja suurte äriklientide lihtsamaks pakettide EN6 ja EN7 kasutamine. Kliendid ei pea enam tarbimisvõimsust ette tellima ega maksma ettemaksu. Nüüd saavad nad tasuda tegeliku tarbimise eest pärast tarbimisperioodi lõppu ja ei pea maksma trahvi ebaõige prognoosi korral.

Seoses hinnakirjade täpsustustega palume klientidel teatada Eesti Energiale oma elektrinäit. Seda saab teha kuni 7. märtsini kasutades ühte järgnevatest võimalustest: EE kodulehekülg www.energia.ee, SMS lühinumbrile 1545, e-teenus internetis, tariifitelefon 1546, e-kiri aadressile naidud@energia.ee või näidutelefon 800 4545 (24h, lauatelefonilt). Eesti Energia soovitab klientidel kasutada ooteaegade vältimiseks mobiilseid, iseteenindavaid ja e-kanaleid.

Näitude teatamise ajaks avas Eesti Energia lisaks tavapärastele kanalitele ka tariifitelefoni numbri 1546, mille kaudu saab ettevõttele teatada elektriarvesti näitu, küsida infot hinnapakettidest ning teatada hinnapaketi vahetuse soovist. Tariifitelefon lühinumbril 1546 töötab kuni 9. märtsini, E-R kl 7-21 ja L-P kl 8-19 (kehtib kõneoperaatori hinnakirja tariif).

Eelmise aasta 1. märtsist on kõigi elektritarbijate jaoks eristatud elektrienergia ja võrguteenuse hind, nii nagu seda näeb ette Euroopa Liidu seadusandlus. "Liitumine Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidu soov näha tõhusalt toimivat vaba elektriturgu kogu Euroopas on möödunud aastast toonud kaasa mitmeid muudatusi meile harjumuspärase elektri ostul. Kui varem käsitleti võrguteenust ja elektri tootmise ja müügihinda ühe teenusena, siis olukorras, kus elektrienergia on muutumas vabaturu kaubaks, tuli see lahutada võrguteenusest," rääkis Eesti Energia Teeninduse direktor Tiit Nigul. "Pikaajaliselt teenib selline hindade eristamine tarbja huve ja muudab selgemaks elektri hinnakujunduse," lisas Nigul

Uute põhimõtete kohaselt kooskõlastab Energiaturu Inspektsioon elektrivõrgu ettevõtjatele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisega. Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud meetodil. Metoodika järgi on Energiaturu Inspektsiooni poolt paika pandud ka elektrienergia keskmise hinna piirmäär, mille raames elektrienergia müüja kujundab lõplikud elektrienergia hinnad igale kliendipaketile.

Eesti Energia hinnakirjad ja info on saadaval internetilehtedel www.energia.ee, tariifitelefonil 1546 ning klienditeenindusbüroodes.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee