Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad jaanuaris 2006

22.02.2006

Elektrimüük hulgivaldkonna klientidele kasvas 3 protsendi võrra. Jaemüük kasvas nii äriklientide kui ka koduklientide lõikes kõikides piirkondades, kokku 14 protsenti. Kõige suurem kasv oli Virumaal (22,9%), järgnesid Saared (18,2%), Pärnu-Viljandi (17,8%), Tartu (16,3%), Kagu-Eesti (14,7%), Rapla-Järva (11,8%) ja Tallinn-Harju (11,1%) piirkonnad.

Jaanuarikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega 444 lepingut uute liitumiste väljaehitamiseks, 2005. aasta jaanuaris oli sama näitaja 290 lepingut. Seega kasvas elektrivõrguga liituda soovijate arv eelmise aasta jaanuariga võrreldes rohkem kui poole võrra ehk ligi 53 protsenti. Jaanuaris sõlmitud lepingutest olid 256 juriidiliste ja 188 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia jaanuaris sõlmitud lepingute põhjal välja uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 17 598 ampri ulatuses.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu mahtoli jaanuaris 872 gigavatt tundi (GWh), kasvades võrreldes möödunud aasta jaanuarikuuga veerandi võrra ehk 174 GWh, seda seoses siseturu elektritarbimise ja ekspordi kasvuga ning elektrienergia impordi kahanemisega.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) viimaste 12 kuu eest, kuni jaanuari lõpuni, moodustasid 12,2 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 12,7 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel.

Elektrienergia eksport jaanuaris kasvas 86 GWh võrra ehk ligikaudu 4 korda. Kasvamine oli tingitud ilmastiku tingimuste erinevusest. Võrreldes tänavu aasta keskmiselt külma jaanuariga oli eelmise aasta jaanuar tunduvalt soojem ja suurvesi Lätis andis võimaluse rahuldada sealset siseturu elektrinõudlust oma hüdroelektrijaamade toodangust.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta jaanuaris oli 351 GWh, kasvades võrreldes eelmise aasta jaanuarikuuga 46 GWh ehk 15 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud külmemast ilmast tänavu jaanuaris.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: [email protected]