Iseteenindus

Eesti Energia soovib saada Balti riikide juhtivaks energiaettevõtteks

09.04.2001
Eesti Energia nõukogu kiitis eelmisel nädalal toimunud koosolekul heaks Eesti Energia strateegilise arengu põhisuunad aastani 2004. Eesti Energia arenguvisioon aastaks 2004 on: “Olla juhtiv ettevõtja Balti elektri- ja soojusenergia turul”. Eesti Energia juhatuse esimehe Gunnar Okk’i sõnul eeldab selle ambitsioonika visiooni elluviimine ettevõtte pidevat arengut ja valmisolekut muutuda. “Eesti juhtiva energiaettevõttena näeme võimalust kasutada oma kogemusi ka teistes Balti riikides”, ütles Okk. “Me tahame olla konkurentsivõimelised muutuvas keskkonnas ning olla hinnatud oma koostööpartnerite ja klientide poolt”, lisas Okk. Gunnar Okk’i sõnul on väga tähtis, et Eesti Energia areng peab olema konkreetselt mõõdetav ning arusaadav mitte ainult kitsale spetsialistide ringile, vaid ka Eesti avalikkusele laiemalt. Eesti Energia peamised strateegilised eesmärgid aastani 2004 on:
  • Tagada klientide vajadustele ja ootustele vastav energiavarustus omanike huve arvestava ja säästliku tegevuse kaudu.
  • Suurendada oma efektiivsust ja tugevdada konkurentsivõimet Eesti elektri- ja soojusenergia turul.
  • Arendada oma konkurentsieeliseid, kasutades otstarbekalt tehnoloogia uusimaid võimalusi ning luues oma töötajatele tingimused nende igakülgseks isiklikuks arenguks.
  • Olla parim klienditeenindaja Eesti infrastruktuuriettevõtete hulgas.
  • Arendada strateegilisi partnerlussuhteid teiste ettevõtjatega.
Põhjalikuma ülevaate Eesti Energia strateegilise arengu põhisuundadest saab pressikonverentsil, mis toimub järgmisel teisipäeval, 17. aprillil kell 11.00 Eesti Energia peamajas aadressil Estonia pst 1. Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 625 2320