Iseteenindus

Kohtusid Nõmme linnaosavalitsuse, Eesti Energia, Harku valla ja SA Eesti Terviserajad esindajad

09.02.2006

Nõmme linnaosavanema Rainer Vakra sõnul on Nõmme linnaosaläänepiirile jääv Harku metsapark sobiv piirkond, kuhu rajadaaastaringseks tervisespordi harrastamiseks valgustatud suusa- jaliikumisradu, sest praegused Nõmme spordikeskuse rajad enam ei mahutatipppäevadel kõiki tervisespordihuvilisi.

„Kuna looduslikud rajad on Harku parkmetsas olemas ja needleiavad igapäevast kasutamist oleks vaja radade aastaringsekssüsteemseks kasutamiseks arendada piirkonna infrastruktuuri, rajadaautoparklaid ja ehitada välja valgustus. Otstarbekas on liita Harkuparkmetsa rajad Nõmme Spordikeskuse olemasolevate valgustatudliikumisradadega, mis võimaldaksid kokku saada 15 kilomeetritomavahel seotud valgustatud liikumisradu,” selgitas RainerVakra.

Nõupidamisel osalenud Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liivekinnitas, et Eesti Energia on valmis asuma rajavalgustustprojekteerima. "Nii mastaapse projekti teostamisel tuleb ühendadakõik asjast huvitatud jõud ja toetajad. Meie sarnased ettevõtmisedEesti terviseradade valgustamisel näitavad, et valgustuse rajaminemaksab ca 300 000 krooni kilomeeter,” ütles Liive.

Harku metsaparki kavandatavad valgustatud liikumisrajad tulevadkogupikkusega kümme kilomeetrit, valgustust on tarvis rajadaligikaudu üheksa kilomeetrit. Radadele võiks olla juurdepääsTähetorni tänavalt, Harku mõisa poolt ja hiljuti valminud Veskimöldreelurajooni poolsest küljest. Rajad ühtivad osaliselt katervisejooksjatele tuntud Pääsküla rabajooksu rajaga. Liikumisradadeloleksid lumisel ajal suusarajad aga muul ajal võimalus joosta, tehakepikõndi ja sõita jalgrattaga.

Harku abivallavanem Vello Viiburg arvas, et kuna enamus Harkumetsaparki rajatavatest valgustatud radadest asuvad vallaterritooriumil, peaks vald lahendama igapäevaste jooksvate kuludeeest tasumise küsimused.

Harku metsapargi liikumisradadega tegeleb juba praegu NõmmeSpordikeskus, hooldades raduja ajades sisse suusajäljed, projektirealiseerimisel jääks nende kanda radade ja parklate korrashoid ninghooldus.

Harku metsapargi valgustatud liikumisrajad tahetakse valmis saadajärgmiseks suusahooajaks.

Nõmme spordikeskuse praegustel ühe-, kahe-, kolme- ja viie kilomeetripikkustel suusaradadel käib hea ilmaga nädalavahetustel suusatamaskuni neli tuhat suusatajat.

Alar Rästa,
Nõmme linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik
Tel 645 7344, e-post: alar.rasta@tallinnlv.ee