Iseteenindus

Eesti Energia ärikliendid hindavad elektrifirmat usaldusväärseks partneriks

08.02.2006

Uuringu tulemuste kohaselt on ärikliendid oma valikutes ratsionaalsemad ja vähem pühendunud kui kodukliendid, pidades märksa olulisemaks elektrihinda ja - kvaliteeti. Küsimused jagunesid kokku viide valdkonda: maine, klienditeenindus, arveldus, elektri kvaliteet ja hind. Valdkonniti said kõrgemaid hindeid arveldus ja klienditeenindus, madalamaks hinnati rahulolu hinna ja elektri kvaliteediga.

Võrreldes koduklientidega on ärikliendid kriitilisemad kõikide valdkondade lõikes. Kodukliendi rahulolu-uuring tulemused pärinevad eelmisest kevadest.

Eesti Energiat tajuvad ärikliendid asjatundliku ja usaldusväärse ettevõttena, kes täidab oma lubadusi. Küll aga näevad vastanud ettevõtet suhteliselt halva mainega ning suurettevõttena ühiskonna huvide vähese arvestajana. Väga kõrge hinnang anti Eesti Energia kui ettevõtte tugevusele. “Tulevikku silmas pidades on hea teada, et märkimisväärne osa ärikliente peavad odavast elektrihinnast olulisemaks puhast loodust ja elutervet keskkonda,” rääkis Eesti Energia turundusanalüütik Toomas Plunt.

Küsiti ka äriklientide ootusi ja soove võimalike lisateenuste pakkumise osas. Tulemuste kohaselt soovitakse näha Eesti Energia poolt lisateenuseid, mida saab kasutada sõltuvalt võrgu olemasolust nagu side ja internet.

Lisaks viiele eraldi valdkonnale kaardistati äriklientide eelistusi ja ootusi. Ka siit tulemustest sai ettevõte sisendeid mõneks lihtsaks ja kiireks probleemilahenduseks, mis seni väiksema tähelepanuga jäänud.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada klientide rahulolu energiafirma klienditeenindusega, elektri kvaliteediga, toodete ja teenustega ning leida klientide silmis kitsaskohad või kiiret lahendust vajavad valdkonnad. Küsitlus viidi läbi telefoni teel. Küsitlusele vastas 649 äriklienti. Järgmine ärikliendi rahulolu-uuringu viiakse läbi selle aasta märtsis-aprillis.

Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee