Iseteenindus

Eesti Energia 2005/2006 majandusaasta kolme kvartali majandustulemused

25.01.2006

Eesti Energia 2005/2006 majandusaasta üheksa kuu majandustulemusi mõjutasid enim tugev elektrienergia müük, soodne turusituatsioon põlevkiviõli müügil, kasvavad keskkonnatasud, kadude alanemine ning saastekvootide müük. Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta üheksa kuuga üle 3 protsendi. Elektri eksport oli vaatamata koguse ligi 9 protsendisele vähenemisele majanduslikult väga edukas.

“Kiire majanduskasvu tulemusena suureneb Eesti sisene müük jõudsalt,” rääkis ettevõtte tulemustest juhatuse esimees Sandor Liive. Ta lisas, et eksporditulusid kasvatavad jõudsalt elektri hindade tõus Balti elektriturul ja esmakordne ulatuslikum elektri müük Leetu. “Järgnevatel aastatel on oodata Baltimaade elektriturgude jätkuvat laienemist ja aina tihedamat koostööd siinsete energiaettevõtete vahel,” sõnas Liive.Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasiku sõnul annab ettevõttes tehtud hea töö tunda selles, et Eesti Energiasse investeeritud kapitali tootlus hakkab järjest enam lähenema Euroopa ettevõtete tootlusele. "Oleme tublisti parandanud ettevõtte majandusnäitajaid - meie tulude kasv on üle kahe korra kiirem sama perioodi kulude suurenemisest," nentis Kaasik.

Kolme kvartaliga investeeris Eesti Energia elektrisüsteemi uuendamisse ja arendamisse ligi 2 miljardit krooni, mis ületab rohkem kui kaks korda ettevõtte poolt samal perioodil saadud kasumi. Tehtud investeeringutest ligi 70 protsenti suunati eelkõige elektrivõrgu arendamiseks ja klientide elektri varustuskindluse tõstmiseks.

Alates 1990-nendate lõpust, kui algas taas ulatuslikum energiasüsteemi uuendamine pole Eesti Energia rahavoogudest kunagi piisanud investeeringute katmiseks. “Viimase kolme kvartali tulemused lubavad oodata, et käesoleva majandusaasta lõpuks katab äritegevuse rahavoog esmakordselt ettevõtte poolt tehtud investeeringud,” rääkis Kaasik ettevõtte headest väljavaadetest. Käimasoleva majandusaasta kasumi plaanib Eesti Energia lisaks elektrivõrgu parandamisele suunata ka uute tootmisvõimsuste arendamisse. Elektritootmisel kokku hoitud heitmekvootide müügist saadav ühekordne lisatulu on plaanis investeerida eelkõige uute, väiksema keskkonnamõjuga tootmisvõimsuste uurimisse ja ehitamisse.

Peamisteks sündmusteks majandusaasta kolmandas kvartalis olid muudatused Eesti Energia juhatuses ja uute juhtide nimetamine Narva Elektrijaamadele ja Kohtla-Järve Soojusele. Samuti Eesti Energia edukas võlakirja emissioon, heitmekvootide kaubanduse käivitamine ja esmakordselt toimunud iga-aastane võrgutasude ülevaatamine.

Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise-, ülekandmise-, jaotamise- ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Üheksa kuu järel on kõik üksused peale klienditeeninduse kasumis. Tulenevalt elektritarbimise hooajalisusest eeldame majandusaasta tervikpildis ka teeninduse näitajate positiivseks muutumist.

Eesti Energia majandusaasta algas 2005 aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2006.

Lisainformatsioon:Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee