Iseteenindus

Tartut hakkab elektriga varustama kaasaegseim alajaam

24.01.2006

Tartu alajaam on kõige olulisem sõlmpunkt Lõuna-Eesti varustamisel elektriga. Lisaks Tartu linnale väljuvad sealt kõrgepinge liinid ka Pihkvasse ja Valmierasse. Tartu alajaam rajati 1953. aastal ning poole sajandi vältel on seda mitu korda laiendatud ja ümber ehitatud. Otsus alajaam täielikult renoveerida tulenes selle seadmete vanusest ning kasvanud rikkelisusest.

Lisaks rikete vähenemisele on uus alajaam ka tunduvalt keskkonnasõbralikum. Renoveerimise käigus paigaldati alajaama kõrgeima klassi keskkonnanõuetele vastav õlipüüdmissüsteem, mis avarii korral tagab selle, et seadmetes kasutatav õli (kokku 45 tonni) ei voola keskkonda. Renoveeritud alajaam sobib paremini ka linnakeskkonda, võttes enda alla palju vähem ruumi kui senised alajaamaseadmed.

Renoveerimise käigus paigaldati alajaama kaasaegne seadmete juhtimis- ning jälgimissüsteem. Selle tulemusena on alajaam arvuti teel kaugjuhitav ning lülitamiste tegemisteks egatööprotsesside jälgimiseks ei ole enam vaja füüsiliselt kohale minna. Selline lahendus võimaldab kiiremalt linna elektrivarustust juhtida ning rikete korral vähendada elektrikatkestuse pikkust.

Tartu alajaama renoveerimine maksis ligi 95 miljonit krooni. Lisaks alajaama ehitusele renoveeriti sama projekti raames ka ligi 20 miljoni krooni eest linna elektriliine ja kaableid, kuna valminud alajaam võimaldab suurendada olemasoleva keskpingevõrgu läbilaskevõimet. Klientidele muutub seetõttu lihtsamaks elektrivõrguga liitumine.

Tartu alajaama ehituse peatöövõtja oli AS Siemens. Paigaldatud seadmed on põhiliselt valmistatud AS Siemensi tehastes Saksamaal, Berliinis, Dresdenis ja Bochumis.

PS! Ajakirjanikud on oodatud aadressil Tartus Ilmatsalu 5 Eesti Energia Põhivõrgu ja Jaotusvõrgu kontorihoonesse. Sealt liigume edasi alajaama territooriumile, mis asub otse kontorihoone taga.

Lisainformatsioon:Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
kommunikatsioonijuht
71 54 473, GSM 51 88 927;
kristjan.hamburg@energia.ee