Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad detsembris 2005

23.01.2006
Detsembris elektrimüügi kasv tulenes eelkõige jaemüügi kasvust nii äriklientide kui ka koduklientide lõikes, s.h. koduklientide osas toimus 9 protsendine ja äriklientide osas 7 protsendine tõus. Müük hulgivaldkonna klientidele kasvas 3 %. Jaemüük kasvas detsembris kõikides piirkondades. Kõige suurem kasv oli Virumaal (11,5%), järgnesid Pärnu-Viljandi (9,5%), Saared (8,6%), Tartu (7,4%) ja Tallinn-Harju (6,0%). Väiksemate kasvuprotsentidega olid Kagu (5,0%) ja Rapla-Järva (4,1%) piirkonnad. Detsembrikuu jooksul sõlmiti Eesti Energia kontserni kuuluvate võrguettevõtjatega 399 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2004. aasta detsembris oli sama näitaja lausa üle 60 protsendi väiksem ehk 248. Eelmise aasta detsembris sõlmitud lepingutest olid 204 juriidiliste ja 195 eraisikutega. Kokku ehitas Eesti Energia detsembris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 12 322ampri ulatuses. Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli detsembris 808 gigavatt tundi (GWh), kahanedes võrreldes möödunud aasta detsembrikuuga 28 GWh võrra ehk 3 protsenti, seda seoses elektrienergia ekspordi kahanemisega ja impordi kasvuga. Kogu 2005. aasta elektrienergia netotoodang oli 8 767 GWh, kahanedes võrreldes varasema aastaga 174 GWh võrra ehk 2 protsenti, peamisteks põhjusteks olid ekspordi langemine, võrgukadude vähenemine ning suurenenud energia ost taastuvelektrijaamadest. Elektrienergia kodumaised võrgukaod suurenesid pisut võrreldes 2004 aasta detsembrikuuga. 2005 aasta detsembri kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrkudes kokku) moodustasid 13,4 protsenti, 2004. aasta detsembris oli sama näitaja 13,1 protsenti. Kogu 2005. aasta elektrienergia kodumaised võrgukaod moodustasid 12,1 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 13,2 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine oli saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihtpärasele tööle elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektritarbimise kontrolli tõhustamisel. Elektrienergia eksport detsembris 2005 kahanes 20 GWh võrra ehk 15 protsenti. Langemine oli tingitud Venemaa ekspordi lõpetamisest, eksport Lätti kasvas 54%.Kogu 2005. aasta elektrienergia eksport moodustas 1 894 GWh kahanedes võrreldes eelmise aastaga 12 protsendi võrra, seda seoses Venemaa põlevkivi ümbertöötlemisteenuse lepingu lõppemisega alates aprillist 2005. Elektrienergia eksport Balti riikidesse samal perioodil suurenes. Soojusenergia netotoodang eelmise aasta detsembris oli 316 GWh, kasvades võrreldes 2004 aasta detsembrikuuga 47GWh ehk 9 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud külmemast ilmast detsembris 2005. Kogu 2005. aasta soojusenergia netotoodang oli 2 245 GWh vähenedes 147 GWh ehk 6% võrra seoses keskmiselt soojema ilmaga 2005 aastal. Lisainformatsioon: Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee