Iseteenindus

Elektritarbimine on jõudnud rekordtasemele

20.01.2006

Seoses käreda pakasega on Eesti sisemaine elektritarbimine jõudnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, ületades ka 2003. aasta külma talve tippkoormuse. Narva Elektrijaamades on töös üheksa energiaplokki, mis suudavad kasvanud tarbimise rahuldada. Vajadusel saab lisaks käivitada veel kaks energiaplokki.

Eesti Energia elektrivõrgud on kasvanud koormustele vastu pidanud. Esinenud on üksikuid ülekoormusest tingitud kaitseseadmete väljalülitumisi, mida rikkebrigaadid on taaslülitamas käinud. Tugeva külma tõttu on katkenud ka mõni õhuliin, kuna käreda pakasega tõmbuvad liinijuhtmed pingule ja võivad katkeda.

Ülekoormusele reageerib esimesena majapidamise elektrisüsteem ning maja peakaitse lülitab elektrivarustuse välja. Sellisel juhul on mõistlik mõni elektrit tarbiv seade vooluvõrgust vähemaks võtta ning seejärel kaitse uuesti sisse lülitada. Kui ülekoormuse tõttu läheb elekter väljalähimast alajaamast ja seda ka peale elektrimeeste taaslülitamist, tuleb samuti vooluvõrgust mõni seade vähemaks võtta. See aitab hajutada liinide ülekoormamist. Seni on ülekoormusi esinenud peamiselt endistes suvilapiirkondades, kus nüüd elatakse aastaringi, ning mille sise- ja välisliinid ei olnud selleks otstarbeks projekteeritud. Samas on mõned ülekoormuse juhtumid olnud ka linnades.

Seoses suurenenud koormustega võivad ohtlikult kuumeneda majapidamiste ja ettevõtete sisejuhtmestikud ning elektrikilbid. Seega palub Eesti Energia erilist tähelepanu, et korrast ära juhtmestik või elektrikilp ei põhjustaks tarbimise suurenemisel tulekahju.

Tulenevalt pakasest on Eesti Energia ära jätnud tavapärased elektrivõrgu hooldustööd, mis eeldaksid elektrikatkestust ning mida saab soojemate ilmade saabumiseni edasi lükata. Samuti on ajutiselt peatatud võlgnike elektri väljalülitumine.

Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
71 54 473, GSM 51 88 927;
kristjan.hamburg@energia.ee