Iseteenindus

Eesti Energia on gaasivarustuse häirete tõttu läinud osaliselt üle reservkütuse kasutamisele

20.01.2006

"Iru elektrijaamas on tänahommikuse seisuga viidud tootmisreservid miinimumpiirini. Kõik tootmisvõimsused on töös, kuid oleme tulenevalt Eesti Gaasi survest vähendanud kasutatava gaasi hulka. Suudame hetkel oma kohustused tarbijate eest täita ja oleme vajadusel valmis gaasitarnete katkemisel kasutama reservkütusena kütteõli," rääkis hetkeseisust Tallinnale sooja tootva Iru elektrijaama direktor Toomas Niinemäe. "Eesti Gaasi piirangute tõttu on oluliselt tõusnud energiatarnete jätkuvuse risk elanikkonnale, kuna oleme sunnitud meist mitteolenevalt põhjustel töötama tootmisreservita," täiendas Niinemäe.

Narva Elektrijaamade reservikatlamajas on alates eile õhtust Eesti Gaasi ebastabiilsetest tarnetest tulenevalt viidud gaasi tarbimine minimaalkoguseni ja reservkütusena võeti kasutusele põlevkiviõli. Narva soojavarustus toimib hetkel tõrgeteta.

Kõik Eesti Energia kontserni kuuluvad elektri ja soojuse tootmisjaamadtöötavad täisvõimsusel.

Lisainformatsioon:Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee