Iseteenindus

Külma tõttu ei tee Eesti Energia elektrikatkestust nõudvaid hooldustöid

18.01.2006

Alates kolmapäevast kuni külmade ilmade püsimiseni jätab Eesti Energia ära elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja remonditööd enamuses oma teeninduspiirkondades. Täna toimuvad hooldustööd vaid üksikutes kohtades, kus temperatuur on alla kümne miinuskraadi ning ka seal, kus eelmistel päevadel alustatud tööd tuleb kindlasti lõpetada

Kõik võimalikud elektrikatkestust nõudvad tööd on edasi lükatud soojemate ilmade saabumiseni, et Eesti Energia kliendid ei peaks külmade ilmadega pimedas või külmas olema. Samuti ei lülitata külma ajal välja võlgnike elektrivarustust.

Praeguse ilmaennustuse järgi ei tohiks ilma külmenemine kaasa tuua elektrivarustuse rikkeid, kuna põhiliseks ohuks elektriliinidele on tugev tuul, jäide ning raske lumi. Kuigi nädalalõpu ilmaennustus prognoosib tuule tugevnemist ning lumesadu, püsivad antud näitajad normi piires. Küll aga võivad tugevaja pikaajalise külmaga elektriliinid kokku tõmbuda ja selle tagajärjel katkeda, kuid hetkel ei ole see oht suur. Prognoos näitab ilma soojenemistjärgmise nädala alguses.

Paarikümne miinuskraadi juures võib kohati raskendatud ning aeganõudvam olla rikete kõrvaldamine, kuna eritehnika ei pruugi tõrgeteta töötada. Näiteks kipuvad tugeva pakasega õli külmumise tõttu tõrkuma tõstukite tõstemehhanismid.

Eesti Energia saadab hooldustööde peatamise teate SMS-sõnumi või e-postiga ka otse nendele klientidele, keda see puudutab.

Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
71 54 473, gsm 51 88 927;
kristjan.hamburg@energia.ee