Iseteenindus

Eesti Energia kommentaar Eesti Kaugkütte ja Jõujaamade Ühingu avaldusele

16.01.2006

Hinnamuutus puudutab pakettide EN4 - EN7 kasutajaid, kelle puhul oli Eesti Energia eelmise aasta müügiprognoos tegelikust hinnapakettide kasutamisest erinev ja elektrienergia tegelik hind kujunes 3% madalamaks. Tekkinud on olukord, kus Eesti Energia on ise ostnud Narva Elektrijaamadest elektrit ligi 9 protsenti kallimalt kui oleme seda edasi müünud teistele võrguettevõtjatele.

On ilmne, et ükski ettevõtja ei soovi müüa toodet odavamalt kui ta ise on ostnud. Eesti Energia koduklientidele hind selle aastase korrigeerimise käigus ei muutu.

Eesti Energia tegutseb endiselt Elektrituru Inspektsiooni poolt meile lubatud piirhinna piires, sestap väide hinnatõusust on siinkohal eksitav.

Hindade korrigeerimine puudutab vaid suletud turul tegutsevaid suurkliente, kes kasutavad Eesti Energia lõpptarbija hinnapakette EN4 - EN7. Kõik võrguettevõtjad on Eestis vabad valima, kas osta elektrienergiat Eesti Energia lõpptarbijatele mõeldud pakettidega või osta otse Narva Elektrijaamadest samade tingimustega nagu seda ostab Eesti Energia klienditeenindus. Võrguettevõtjad ei ole kohustatud ostma elektrienergiat lõpptarbija hinnapakettidega, kui see neile majanduslikult mõistlikum pole.

Vastupidiselt Eesti Kaugkütte ja Jõujaamade Ühingu avaldusele ei toimu Eesti Energias ristsubsideerimist. 1. märtsist 2005 kehtivad hinnad on andnud mõistliku kasumi Eesti Energia jaotusvõrgule ja teenindusele. Sestap tugineb EKJÜ seisukoht, kas vananenud andmetel või Eesti Energia seni veel mitte lõppenud majandusaasta tulemustel, milles sisaldub hooajaline mõju.

Eesti Energia hinnakujundus selle igas aspektis vastab elektrituruseaduse nõuetele. Samuti ei ole meile teada, et me üheski aspektis rikuksime mõnda konkurentsiõigusega seatud reeglit või keeldu.

Alates 2005 kevadest kooskõlastatakse elektrivõrgu ettevõtetele hinnad kolmeks aastaks koos iga-aastase hindade ülevaatamisegaja vajadusel muutmisega. Võrgutasude regulaarne täpsustamine põhineb elektrituruseadusel ja Energiaturu Inspektsiooni poolt välja töötatud valemil. Selle olulisimad mõjutajad on tarbijahinnaindeks, võrguettevõtjale määratud kulude kokkuhoiu ülesanne, võrguettevõtja poolt mõjutamatud kulud (nt taastuvenergia ostukohustus), investeeringud ja tarbimise kasvu prognoos. Elektrihinda teist komponenti, energia hinda, võib ettevõtja täpsustada kehtestatud piirhinna raames.

Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee