Iseteenindus

Roheline Energia otsib partnerit keskkonnaprojektide edendamiseks

11.01.2006
Kõik Rohelise Energia kasutajad annavad oma panuse keskkonnasõbralikult toodetud elektrienergia osakaalu suurenemisse. Igalt kasutatud taastuvenergia kilovatt-tunnilt toetavad nad 10 sendiga ka keskkonnakaitsele ning keskkonnateadlikkusele suunatud projekte, mille eestvedajaks seni on olnud Eestimaa Looduse Fond.

Seoses Eesti Energia ja Eestimaa Looduse Fondi vahelise tähtajalise lepingu lõppemisega kuulutame välja konkursi mittetulundusühingutele ja sihtasutustele lepingupartneri leidmiseks järgmise kaheaastase perioodi keskkonnalaste projektide edendamisel. Parima pakkumise saamiseks ning protsessi avatuse tagamiseks toimub lepingupartneri leidmine järgnevaks kaheaastaseks perioodiks konkurssi kaudu.

Partnerilt ootame keskkonnaalastest üksikprojektidest koosnevat kaheaastast terviklikku programmi Rohelise Energia ostjatelt saadava toetuse eesmärgipäraseks kasutamiseks. Prognoositav annetuse suurus kaheaastaseks perioodiks on orienteeruvalt pool miljonit krooni. Toetussumma suurus on otseses sõltuvuses müüdud Rohelise Energia kogusest ning seega otseselt mõjutatav keskkonnasõbraliku elektrienergia tarbijate hulga suurenemisega.

Konkursist saavad osa võtta kõik keskkonnaalase suunitlusega mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotluste vastuvõtmine lõpeb 7. veebruaril ning uus Rohelise Energia keskkonnaprojektide koostööpartner selgitatakse välja veebruari lõpuks.

Roheline Energia on Eesti Energia poolt turustatav, keskkonnasõbralikult toodetud elektrienergia. Rohelist Energiat toodetakse Eestis 28 hüdrojaamas, neljas tuulepargis ning mitmete väiksemate elektrituulikutega. Lisaks toodetakse keskkonnasõbralikku elektrienergiat jäätmete lagunemise tekkivast biogaasist. Rohelist Energiat saavad osta nii ettevõtted kui eraisikud.

Lisainformatsioon: Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
E-post: helen.sabrak@energia.ee