Iseteenindus

Eesti Energia investeerib üle 2 miljardi krooni

05.04.2001
Eile kinnitas Eesti Energia nõukogu ettevõtte 1. aprillil alanud majandusaasta investeeringute kava, mille kohaselt investeerib Eesti Energia kokku 2,053 miljardit krooni. Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul lähevad peamised investeeringud energia tootmisesse - 740 miljonit krooni, põhivõrku 390 miljonit krooni ja jaotusvõrku 720 miljonit krooni. Suurim investeering on käesoleval majandusaastal Narva Elektrijaamade energiaploki renoveerimise alustamine – 420 miljonit krooni. Jaotusvõrku tehtavate väga suurte investeeringute peamine eesmärk on võrgu töökindluse ja efektiivsuse tõstmine – plaanide kohaselt langevad elektrienergia kodumaised kaod praeguselt 16,1%lt majandusaasta lõpuks 14,8%le. 31. märtsil lõppenud majandusaastal investeeris Eesti Energia kokku 1,28 miljardit krooni, seega kasvavad investeeringud 770 miljonit krooni võrra ehk 60,4%. Alanud majandusaastal plaanib Eesti Energia ärituludeks 4,59 miljardit krooni, tulud kasvavad plaanide kohaselt üle 400 miljoni krooni ehk ca 10%. Ettevõtte ärikulud kasvavad üle 200 miljoni krooni, peamiselt oluliselt kasvanud keskkonnamaksude ja suurtest investeeringutest tingitud põhivara kulumi kasvu tõttu. Eesti Energia plaanib alanud majandusaastal kahjumi vähenemist 100 miljoni kroonini. Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 625 2320